"Nők a Tudományban" Kiválósági Díj

2019.01.09.
A Nők a Tudományban Egyesület, a Magyar Tudományos Akadémia és az UNESCO Magyar Nemzeti Bizottság idén is meghirdeti a "Nők a Tudományban" Kiválósági Díjat biológia, kémia és műszaki tudományok tématerületen.

A sikeres kutatók és innovátorok felkutatása, bemutatása és jutalmazása kiemelten fontos Magyarország tudományos és gazdasági versenyképessége szempontjából. Különösen lényeges a fiatal kutatónők támogatása, ezért a Nők a Tudományban Egyesület 2013-ban megalapította a "Nők a Tudományban" Kiválósági Díjat. Az elismerést olyan fiatal kutatónők nyerhetik el, akik kiemelkedő teljesítményt mutatnak fel szakterületükön, és aktív részesei a hazai tudományos életnek; mindemellett készek részt vállalni a természettudományos és műszaki pályák népszerűsítéséből a fiatal lányok körében, így inspirálva környezetüket. Az Egyesület elismerésükkel szeretné sikereiket hazai szinten is láthatóvá tenni, egyben megerősíteni őket abban, hogy teljesítményük az egész társadalom számára kiemelkedő fontosságú. A díjak odaítéléséről az Egyesület elnöksége által felállított tudományos szakmai bizottság dönt. A díj fővédnöke Hargittai Magdolna akadémikus.

Az egyesület minden pályázónak lehetőséget biztosít ingyenes tudománykommunikációs tréningen való részvételre. Az ünnepélyes eredményhirdetésre és a szakmai munkásságot elismerő díj átadására 2019. március 8-án kerül sor.

A díjra PhD-fokozattal rendelkező magyar állampolgárságú vagy magukat magyar nemzetiségűnek valló kutatónők pályázhatnak, akik

 • kiemelkedő kutatási vagy technológiai tevékenységet végeznek az adott tématerületen,
 • aktív részesei a hazai K+F világnak,
 • tevékenységük elsősorban Magyarországon működő kutatóintézetekhez, egyetemekhez, cégekhez köthető,
 • a pályázat beadásakor még nem töltik be a 40. életévüket (a korhatár a szülési szabadságon, illetve  főállásban gyermekneveléssel töltött idő hosszával emelhető).

A pályázónak az alábbi adatokat szükséges megadnia, feltöltenie:

 • személyes adatait,
 • a szakmai önéletrajzát tartalmazó dokumentumot,
 • az első és utolsó szerzős publikációk számát, a rájuk kapott hivatkozásokkal,
 • a tématerülettel kapcsolatos publikációinak, eredményeinek, szabadalmainak és kitüntetéseinek felsorolását tartalmazó dokumentumot,
 • a szakmai munkásságát bemutató dokumentumot (maximum 2 oldal terjedelemben),
 • munkásságának a laikusok számára is érthető összefoglalóját,
 • két ajánlólevelet a tématerület elismert szakembereitől, két önálló dokumentumban;
 • a pályázót ajánló szakember adatait.
A pályázat beküldésének határideje: 2019. január 27. 24:00

További információk