Nők tudományos folyóiratok élén

2022.02.15.
Nők tudományos folyóiratok élén
Tiszteletadása jeleként az Akadémiai Kiadó a tudományban dolgozó nők napján közzétette női főszerkesztőinek névsorát. Az ELTE kutatói közül 3-an kerültek fel a listára.

Az ENSZ február 11-ét a tudományban dolgozó nők napjának nyilvánította. Az idei „Woman and Girls in Science” nap alkalmából az Akadémiai Kiadó bemutatta a tulajdonában lévő folyóiratok női főszerkesztőit. Mint az összeállítás bevezetőjében írták, ezek a vezető beosztású nők amellett, hogy eredményesen működtetik a gondjaikra bízott tudományos folyóiratokat, saját kutatási területükön is nemzetközi reputációra szert tett szakemberek. 

Az ELTE kutatói közül hárman kerültek fel a listára.

Dorner Helga a felnőttkori tanulással és tudásépítéssel foglalkozó nemzetközi Journal of Adult Learning, Knowledge and Innovation folyóirat főszerkesztője. Neveléstudományból szerzett PhD-fokozatot és habilitált. Jelenleg az ELTE PPK Felnőttképzés-kutatási és Tudásmenedzsment Intézet docense és igazgatója, korábban a Budapesti Közép-Európai Egyetem oktatója és vezető kutatója volt. Tudományos pályafutása során széleskörű kutatói tapasztalatot halmozott fel: számos nemzetközi kutatási projektben vett részt, több mint 30 folyóiratcikket és 10 könyvfejezetet publikált.

Fehérvári Anikó az oktatás társadalmi vonatkozásaival foglalkozó interdiszciplináris Educatio folyóirat és a kortárs oktatáskutatási elképzelésekre és témákra fókuszáló Hungarian Educational Research Journal (HERJ) folyóirat főszerkesztője. PhD-fokozatát szociológiából, habilitációs doktori címét neveléstudományból szerezte. Az ELTE PPK Neveléstudományi Intézetének igazgatója. Elsősorban felsőfokú oktatói és kurzusfejlesztő tevékenységéért, valamint a társadalmi és oktatási egyenlőtlenségekkel, valamint az oktatási hatékonysággal kapcsolatos tudományos munkásságáért ismerték el: kutatási eredménye 16 monográfia, több mint 20 szerkesztett könyv és 70 folyóiratcikk.

Klaudy Kinga az Across Languages and Cultures című, multidiszciplináris fordítás- és tolmácstudományi folyóirat alapítója. Az ELTE BTK professor emeritusa nyelvtudományból doktorált, leginkább a magyarországi fordítástudományban végzett úttörő munkásságot. 20 monográfája, illetve szerkesztett kötete és több tucat cikke jelent meg. Kiemelkedő a felsőoktatásban végzett szervezési tevékenysége is, többek közt a Miskolci Egyetem Alkalmazott Nyelvészeti Tanszékének és az ELTE BTK NYDI Fordítástudományi Doktori Programjának megalapítása fűződik a nevéhez, az utóbbinak jelenleg is vezetője.