Nyírbátori lakosok környezetpszichológiai helyei

2023.06.26.
Nyírbátori lakosok környezetpszichológiai helyei
A "Látens és közvetlenül mérhető térviszonyulások komplex mintázatának feltárása: nyírbátori lakosok környezetpszichológiai helyei" kutatási projekt az Eötvös Loránd Tudományegyetemen valósul meg. 

A társadalmi probléma azonosítása:

Nyírbátor egy olyan kelet-magyarországi középváros, mely az elmúlt 15-20 évben jelentős fejlesztéseken ment keresztül. Ezen beruházások (melyek egy része magán, másik része önkormányzati és állami invesztíció) kellő időbeli távolságba került ahhoz, hogy megvizsgálják a város mindennapjaira gyakorolt hatását. Megragadva ezt a szituációt, most érdemes elvégezni egy helyzetelemzést, hogy a közelmúlt fejlesztéseinek kellően objektív megítélésével, szempontokat adhasson a kutatás a jövőbeli fejlesztések irányainak kidolgozásához. A kutatócsoport környezetpszichológiai, urbanisztikai, városelemzési vizsgálatokat végez a különböző aspektusok feltárásához. A vizsgálatuk alapja az épített, társadalmi és gazdasági környezetet objektívan leíró adatalapú elemzés, míg a kisebb, egyes térelemek vizsgálata kérdőívek felvételével és pszichometriai mérőeszközök segítségével a helyi lakosok és odalátogatók térhasználatának és látens viszonyulásainak megismerésével történik. A közterek és térrendszerek karakterjegyeinek különböző térelemző módszerek segítségével (pl. térszintaxis) történő vizsgálata párhuzamosan zajlik a kérdőíves felméréssel.

A kutatás várható társadalmi/gazdasági/ környezeti hasznosulása:

A projekt keretében a kutatással szerves egységben, a társadalmi innováció szemléletébe illeszkedően egy új városfejlesztési szemlélet piacosítása zajlik: az elméleti módszertanok (folyamatorientált településfejlesztés) gyakorlati kipróbálásától tökéletesíthető az a szemlélet és módszertan (reprezentatív mintás kvantitatív kérdőíves adatfelvétel, urbanisztikai adatelemzés, fókuszcsoportok, viselkedésmegfigyelés, térszintaktikai helyelemzés), mely a városi ember jóllétének és áttételesen a helyhez való kötődésének kialakulását elemzi. A közösségi terek és az emberek közötti kapcsolat tesztelése empirikus kutatási lehetőségeket tartogat arra, hogy egy városrész fejlesztése, (nem csak Nyírbátorban, hanem a magyarországi településeken is) legyen az önkormányzati törekvés, vagy magántőke invesztíciója, adatalapon, visszakövethetően valósuljon meg. A kutatás piaci eredménye egyrészt az, hogy egy város, városrész fejlesztéséhez szükséges alapinformációk adatalapon, visszakövethetően, az emberek közvetlen megkérdezésével jönnek létre. Másik eredmény egy olyan városhálózati térkép, mely a település egyes térrészeit használó emberek hálózati kapcsolatairól, viselkedéséről állít elő információt.

Kapcsolat

Dúll Andrea egyetemi tanár (ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar)
E-mail

A kutatás 2021–2022-es szakaszáról itt található bővebb információ.