Használati útmutató az OHV riportok publikálásához / megtekintéséhez

HallgatóknakOktatóknak | Vezetőknek

Hallgatóknak

A hallgatók a korábbi időszakokban lezajlott OHV felmérések eredményeiről tájékozódhatnak a NEPTUN rendszeren keresztül, hogy információkat kapjanak arról, milyen visszajelzések érkeztek egy kurzusra, oktatóra vonatkozóan. 2016/2017/2 félévig azokat az oktatói riportokat tekintheti meg a hallgató, amelyeket az oktató közzétett (publikált).

2017/2018/1 félévétől az oktatói riportok automatikusan publikussá válnak, amennyiben annak státuszváltoztatását az oktató nem kéri.

Riport megtekintése:

1. Jelentkezzen be a NEPTUN hallgatói webes felületére és válassza az Információ menüpont OMHV riportok almenü pontját.

2.Megjelenik a publikus riportok listája, amelyben lehetőség van a keresésre és az oszlopok rendezésére. Kattintson az Információ menüpont OMHV riportok almenüpontjában a keresést jelképező nagyító ikonra, majd a legördülő menü segítségével kiválasztható, hogy melyik oszlopban szeretne keresni. A megjelenő találatokat rendezheti az oszlop nevére kattintva. A kiválasztott oszlop elemei növekvő sorrendben rendeződnek. Csökkenő sorrendbe állításhoz kattintson ismét az oszlop fejlécére.

3. Ha készült riport az adott kurzushoz, akkor a kurzus sorában megjelenik a „Riport megtekintése” hivatkozás. A hivatkozásra kattintva az alkalmazás egy új webhelyre irányít, ezért biztonsági okokból szükséges a NEPTUN bejelentkezéshez használt felhasználónév (Azonosító) és jelszó ismételt megadása. Amennyiben 1 héten belül ugyanerről a gépről kíván riportot megtekinteni, ismételt bejelentkezésre nincs szükség. A kért adatok megadása után kattintson a Bejelentkezés gombra.

4. A bejelentkezést követően megtekintheti a kívánt riportot.

A megjelenő riport a kérdőívben szereplő összes kérdés eredményeit tartalmazza (a szöveges értékelések kivételével), a kérdés típusának megfelelően táblázatos és/vagy grafikonos megjelenítésben. A felületen lehetőség van váltásra a grafikus- illetve az adatnézetek között. 
A grafikus nézet az oktató eredményeit (kék színnel jelölve) hasonlítja össze a kar (piros színnel jelölve) eredményeivel.
A riport igény szerint kinyomtatható és elmenthető, az alábbi billentyű parancsok lenyomásával:
nyomtatás: Ctrl+p 
mentés: Ctrl+s

5. A riport megtekintése után zárja be a megnyitott böngésző lapot.

Oktatóknak

A rendszer oktatói verziójában az oktatónak lehetősége van a riportok megtekintésére, publikálására és szöveges megjegyzés hozzáfűzésére.

Riport megtekintése:

1. Jelentkezzen be a NEPTUN oktatói webes felületére és válassza az Információ menüpont Hallgatói véleményezés almenü pontját.

2. Megjelenik a riportok listája, amelyben lehetőség van a keresésre és az oszlopok rendezésére. A nagyító ikonra kattintva, majd a legördülő menü segítségével kiválasztható, hogy melyik oszlopban szeretne keresni. A megjelenő találatokat rendezheti az oszlop nevére kattintva. A kiválasztott oszlop elemei növekvő sorrendben rendeződnek. Csökkenő sorrendbe állításhoz kattintson ismét az oszlop fejlécére.

3. Írja be a szövegbeviteli mezőbe a keresendő kifejezést, majd kattintson a Keresés gombra. A táblázatban ekkor már csak a szűrési feltételeknek megfelelő eredmények fognak megjelenni. 

4. Ha készült riport az adott kurzushoz, akkor a kurzus sorában a tantárgy megnevezésére kattintva, az alkalmazás egy új webhelyre irányít, ezért biztonsági okokból szükséges a NEPTUN bejelentkezéshez használt felhasználónév (Azonosító) és jelszó ismételt megadása. Amennyiben 1 héten belül ugyanerről a gépről kíván riportot megtekinteni, ismételt bejelentkezésre nincs szükség. A kért adatok megadása után kattintson a Bejelentkezés gombra.

5. A bejelentkezést követően megtekintheti a kívánt riportot.

A megjelenő riport a kérdőívben szereplő összes kérdés eredményeit tartalmazza, a kérdés típusának megfelelően táblázatos és/vagy grafikonos megjelenítésben. A felületen lehetőség van váltásra a grafikus- illetve az adatnézetek között.
A grafikus nézet az oktató eredményeit (kék színnel jelölve) hasonlítja össze a kar (piros színnel jelölve) eredményeivel.
A riport igény szerint kinyomtatható és elmenthető, az alábbi billentyűparancsok lenyomásával:
nyomtatás: Ctrl+p
mentés: Ctrl+s

6. A riport megtekintése után zárja be a megnyitott böngésző lapot.

Riport közzététele (publikálása) a hallgatók irányába és közzététel visszavonása:

2017.IX.1-től hatályos CXCIX/2017. (VI.26.) Szen. sz. határozat értelmében (a Minőségügyi Kézikönyv oktatás hallgatói véleményezésére vonatkozó szabályainak módosításáról) a 2017/18-as tanév I. félévétől kezdve az oktatás hallgatói véleményezésről készült oktatói riportok automatikusan publikussá válnak a „véleménymegadási időt követően”. A „véleménymegadási idő” alatt az oktató és a kurzusért felelős oktatási szervezeti egység vezetője véleményt fűzhet a riporthoz. A publikált riportnak a hallgatók szöveges megjegyzései nem képezik részét, de az oktató, illetve a kurzusért felelős oktatási szervezeti egység vezetője riporthoz fűzött megjegyzése(i) nyilvánosak. Az oktatók Neptun-üzenetben kapnak értesítést a riport generálás idejéről (ettől kezdve látja az oktató a riportját a Neptun oktatói webes felületén) és a „véleménymegadási idő” utolsó napjáról is (ezt követő naptól válik az oktatói riport automatikusan nyilvánossá, a hallgatók számára is elérhetővé).

A riport eredendően nyilvános státuszának megváltoztatására az érintett oktató saját döntése szerint jogosult a „véleménymegadási időn” belül, amit egy a minoseg@rk.elte.hu címre küldött e-mail üzenettel végezheti el. Amennyiben ezen idő alatt nem érkezik a Minőségügyi Iroda e-mail címére ilyen tartalmú üzenet, a riportok „véleménymegadási idő” leteltét követő napjától a hallgatók számára is megtekinthetővé válnak. Az oktató az előző félévekre vonatkozóan is a fent leírt módon kérheti a már nyilvános riportjának státuszváltoztatását.

Az e-mailnek tartalmaznia kell a visszavonandó riport kapcsán a félévet, a tárgykódot, a kurzuskódot és az oktató Neptun-kódját.

Az automatikus nyilvánosság csak a 2017/18-as tanév I. félévétől érvényes, az ezt megelőző félévek esetében csak azok az oktatói riportok nyilvánosak, amelyeket az oktató maga publikált.

Vezetőknek

Riport megtekintése:

A NEPTUN kliens lehetőséget kínál a vezetők számára a szervezetéhez tartozó oktatók oktatói riportjainak megtekintésére. A riportok tárgyanként tekinthetők meg vezetői szerepkörrel. 
A program azokhoz a riportokhoz biztosít megtekintési lehetőséget, amely riportokhoz tartozó tárgyak felettes szervezeti egységében (vagy modulban) vezetői szerepkörrel rendelkezik a vezető. A szervezeti hierarchiában a vezetői szerepkör nem öröklődik automatikusan, így ha egy vezető (például dékán) számára több tanszék riportjait szeretnék elérhetővé tenni, akkor az összes, karhoz tartozó tanszékhez vezetői szerepkört kell biztosítani a felhasználó számára.

A riportokhoz fűzött oktatói megjegyzések – ha készült megjegyzés a riporthoz – a riportok végén olvashatóak.

1. Nyissa meg a NEPTUN Kliens Saját adatok(200)/OMHV jelentések(69600) menüpontját.

2. A Keresés gombra kattintva a Szűrés elnevezésű táblázatban a keresett riport adatainak megadásával válassza ki a megtekinteni kívánt riportot, majd kattintson a Jelentés megnyitása feliratú gombra. Az alkalmazás ekkor egy új webhelyre irányít, ezért biztonsági okokból szükséges a NEPTUN bejelentkezéshez használt felhasználónév (Azonosító) és jelszó ismételt megadása. Amennyiben 1 héten belül ugyanerről a gépről kíván riportot megtekinteni, ismételt bejelentkezésre nincs szükség. A kért adatok megadása után kattintson a Bejelentkezés gombra.

3. A bejelentkezést követően megtekintheti a kívánt riportot.

A megjelenő riport a kérdőívben szereplő összes kérdés eredményeit tartalmazza, a kérdés típusának megfelelően táblázatos és/vagy grafikonos megjelenítésben. A felületen lehetőség van váltásra a grafikus- illetve az adatnézetek között. 
A grafikus nézet az oktató eredményeit (kék színnel jelölve) hasonlítja össze a kar (piros színnel jelölve) eredményeivel. 
A riport igény szerint kinyomtatható és elmenthető, az alábbi billentyű parancsok lenyomásával:
nyomtatás: Ctrl+p
mentés: Ctrl+s

4. A riport megtekintése után zárja be a megnyitott böngésző lapot.