Oklevél kiállítása nyelvvizsga nélkül

2020.04.17.
Oklevél kiállítása nyelvvizsga nélkül
Megkezdődik az Eötvös Loránd Tudományegyetemen a korábban nyelvvizsga hiányában visszatartott diplomák kiadása. Az eljáráshoz első lépésként az adatokat kell egyeztetni.

A 2020. évi LVIII. törvény 79. § (10) bekezdése és a 350/2021. (VI. 24.) Korm. rendelet értelmében azon volt, 2021. augusztus 31-ig sikeres záróvizsgával rendelkező hallgatók is megkaphatják a felsőfokú végzettséget igazoló dokumentumot, akik nyelvvizsga hiányában korábban nem vehették át oklevelüket.

A zökkenőmentes ügyintézéshez az Eötvös Loránd Tudományegyetemen első lépésként adategyeztetésre van szükség. Az adategyeztetési űrlapok a képzés szerinti kar nevére kattintva érhetők el:

Az ELTE Tanárképző Főiskolai Karán záróvizsgázottak számára a végzett szaknak, szakpárnak megfelelő kar űrlapja:

  • művelődésszervező, rekreáció vagy testnevelő tanár szakok, illetve e szakokkal szakpárban valamely bölcsész, főiskolai szak esetén: Pedagógiai és Pszichológiai Kar,
  • számítástechnika-tanári szak vagy ezzel bármilyen szakpár esetén: Informatikai Kar,
  • a fentieken kívül bármely bölcsész, főiskolai szak vagy szakpár esetén: Bölcsészettudományi Kar,
  • minden természettudományi tanár szak vagy a fentiek kivételével ezekkel bármilyen szakpár esetén: Természettudományi Kar.

Az ELTE Természettudományi Karán az alábbi szakokon a tanulmányaikat 2003 előtt kezdett volt hallgatók számára az űrlap:

  • programozó matematikus, programtervező matematikus, térképész (egyetemi) és informatika tanár: Informatikai Kar.

Aki záróvizsgáját az ELTE valamely jogelőd intézményében tette le, az alábbi űrlapokat tudja használni:

Az Egyetem az adategyeztető űrlapon megadott adatai alapján tudja a képzés adatait beazonosítani, a szükség szerinti egyeztetéshez az ott megadott elérhetőségeket használja, illetve az ott megadott címre juttatja el az oklevet. Kérjük, hogy az űrlapot figyelmesen, pontosan töltsék ki. Az űrlap beküldésével az adatok bekerülnek a rendszerbe, amelyet az Egyetem munkatársai a záróvizsgák időpontjának figyelembevételével a következő sorrendben dolgoznak fel:

  • elsőként a 2013/2014-es tanévben vagy azt követően záróvizsgázottak,
  • utána a 2006/2007-es és a 2012/2013-as tanév között záróvizsgázottak,
  • majd a legrégebben, a 2006/2007-es tanév előtt záróvizsgázottak, időben távolodó sorrendben.

Az illetékes kar munkatársai az érintettekkel szükség szerint felveszik a kapcsolatot. Akit nem keresnek meg, annak nincs további tennivalója az űrlap kitöltését követően, az adatfeldolgozás során minden szükséges információ rendelkezésre áll az oklevél kiállításához.

Az oklevelet postai úton kézbesítik. A postai kézbesítés az oklevél kiállítását és aláírását követően az adategyeztető űrlapon megadott címre történik, ajánlott tértivevényes küldeményként. A küldemény átvételét a címzettnek vagy a címzett képviseletében eljáró személynek aláírásával kell igazolnia.

Az Egyetem épületében személyes átvételre a veszélyhelyzettel kapcsolatos korlátozások miatt csak különösen indokolt esetben, az intézmény méltányossági döntése esetén van lehetőség. A személyes átvételhez kérik az űrlapon a kérelem indokát megadni, és az azt bizonyító dokumentumot megküldeni. Ha az ELTE a különösen indokolt esettel egyetért, úgy az adategyeztető űrlapon megadott e-mail címen az oklevél kiállítását és aláírását követően értesíti az érintettet az átvétel helyéről, idejéről és a további információkról. A személyes átvétel bármely okból történő elmaradása esetén postai úton kézbesítik az oklevelet az adategyeztető űrlapon megadott címre. Abban az esetben, ha a személyes átvételt az ELTE nem látja indokoltnak, erről szintén a megadott e-mail címen tájékoztatja az érintettet, és postai úton kézbesíti az oklevelet.

Tekintettel arra, hogy több ezer hallgató érintett az oklevelek átvételében, az Egyetem kéri valamennyiük türelmét.