Ókortörténeti felhívás

A Hahn István ókortörténész, az ELTE BTK Ókortörténeti Tanszék volt tanszékvezetőjének emlékét ápoló Non Omnis Moriar Alapítvány 2014-ben ötödik alkalommal írja ki pályázatát. Az alapítók célja, hogy kétévenként egy egyetemi tanulmányait már elvégzett, az ókortörténetre szakosodott 35 év alatti oktató vagy kutató számára hozzájárulást nyújtsanak egy szakmai fejlődését elősegítő tanulmányúthoz.

A 250 ezer forintos díjat 2014. május 13-án adják át, a nyertesről az Alapítvány kuratóriuma dönt. A pályázatokat 2014. március 17-én, 20 óráig várják Németh György tanszékvezető egyetemi tanár e-mail címén.

Hahn István (1913–1984) ókortörténész 1957-től 1983-ig tanított az Eötvös Loránd Tudományegyetem görög-római történeti tanszékén, 1963-tól tanszékvezető egyetemi tanárként. 1958-ban a történelemtudomány kandidátusa, 1962-ben doktora lett. 1979-ben választották be az MTA levelező, 1982-ben rendes tagjai sorába. Az ókori Kelet, a görög-római történelem és vallástörténet számos területével foglalkozott, bemutatta az ókori birodalmakat a születésüktől a bukásukig, a klasszikus ókortörténet számos vonatkozásban került általa új megvilágításba.

2014.01.22.