Oktatóink a Magyar Pszichológiai Társaság díjazottai között

2023.06.26.
Oktatóink a Magyar Pszichológiai Társaság díjazottai között
A Magyar Pszichológiai Társaság június 8–10. között Pécsett rendezte meg XXX. Országos Tudományos Nagygyűlését, ahol az ELTE PPK négy oktató-kutatója is elismerésben részesült.

A Társaság Életműdíját Bányai Éva, az ELTE PPK Affektív Pszichológia Tanszék professor emeritusa, Széchenyi-díjas pszichológus vehette át. Bányai Éva a hipnóziskutatás területén paradigmaformáló eredményeket ért el: nevéhez fűződik az aktív-éber hipnózis kidolgozása és az „interakciós szemlélet” meghonosítása. Az utóbbi évtizedekben a magas kockázatú daganatos betegek kiegészítő hipnoterápiás kezelésének kidolgozására fókuszált. Szakmai elismertségét mutatják a releváns nemzetközi és hazai szakmai szervezetekben betöltött tisztségei, mint például a Magyar Pszichológiai Társaság elnöke (1996-2000), az European Society of Hypnosis első női elnöke (1993-1996), az International Society of Hypnosis első női elnöke (2000-2003). Oktatói tevékenysége szintén jelentős: az új rendszerű pszichológusképzés egyik kezdeményezője és kidolgozója.

Bernáth László az ELTE PPK egyetemi tanára és a Hatékony Tanulás Kognitív és Affektív Összetevői Kutatócsoport vezetője kiemelkedő szakmai munkájáért és magas szintű tudományos tevékenységéért Ranschburg Pál Emlékéremben részesült. Bernáth László matematika-fizika szakos tanárként végzett, majd érdeklődése a pszichológia felé fordult. Legnagyobb hatású tudományos közleményei a párválasztást befolyásoló tényezőkkel kapcsolatos eredményeit foglalják össze. Matematikai érdeklődése több kutatási témájában is meghatározó szerephez jutott. Így például nevéhez fűződik egy ismert optikai illúzió, az ún. Hermann-rács jelenség évtizedeken át elfogadott magyarázatának cáfolata, és annak bizonyítása, hogy az illúzió megjelenésének a feltétele a rácsvonalak egyenessége. Újabban leginkább a matematikai-statisztikai szorongás témakörével, a téri és matematikai képességek fejlődésével, fejlesztésével, és oktatásmódszertani kérdésekkel foglalkozik.

Dúll Andrea egyetemi tanár, az ELTE PPK dékánhelyettese a magyar pszichológia fejlődéséhez, megbecsüléséhez hozzájáruló példaadó életművéért Társasági emlékérem kitüntetésben részesült. Dúll Andrea az 1990-es évek közepétől kezdődően egymás után hozta létre a környezetpszichológia különböző tudományos és oktatási formációit, például a PPK-n jelenleg is működő Környezetpszichológia Kutatócsoportot. 2012 januárjától 2020 áprilisáig vezette az ELTE PPK Gazdaság- és Környezetpszichológia Tanszékét (2017-től Szervezet- és Környezetpszichológia Tanszék), 2020-ban megalapította az Ember–Környezet Tranzakció Intézetet, amelynek jelenleg intézetigazgatója. Környezetpszichológiai kutatásai alapvetően hozzájárultak a tudományos ismeretek bővítéséhez és fejlesztéséhez, a hallgatók generációjának képzéséhez.

Honbolygó Ferenc az ELTE PPK egyetemi adjunktusa, az ELKH TTK Agyi Képalkotó Központ tudományos főmunkatársa a hazai pszichológiai kutatásban elért kiváló új eredmények és kiemelkedő publikációs teljesítményének elismeréséül Kardos Lajos Díjat vehetett át. Honbolygó Ferenc a kognitív pszichológia és idegtudomány területén végzi kutatásait PhD fokozatának megszerzése (2010) óta. A hallás, ezen belül a beszéd és zene alig kutatott területein ért el kiemelkedő eredményeket. A beszédészlelés területén a prozódiai feldolgozás, kiemelten a szóhangsúly észlelésének kérdéseit kutatja, s a témában megjelent közleményeinek idézettsége folyamatosan emelkedik. Interdiszciplinális megközelítésben vizsgálta a zenei észlelésre, a Kodály-módszer hagyományaira megújítva építő pedagógiai programok transzferhatásait, részt vett az erre épülő, olvasási nehézségekkel küzdő gyermekek számára kifejlesztett zenei tréning kidolgozásában.

Forrás: ELTE PPK