Online és offline tanítási-tanulási módszerek a belügyi ágazatban – pályázat

2020.05.11.
Online és offline tanítási-tanulási módszerek a belügyi ágazatban – pályázat
A Belügyminisztérium közigazgatási államtitkára, a Belügyi Tudományos Tanács elnöke pályázatot hirdet Online és offline tanítási-tanulási módszerek a belügyi ágazatban címmel, különös tekintettel rendészeti, vízügyi, közfoglalkoztatási, önkormányzati, társadalmi felzárkózási szakterületek, köznevelés, felsőoktatás és továbbképzés képzési szintjeire, annak érdekében, hogy írásra serkentse mindazokat, akik valamilyen módon érintettek, illetve érdekeltek a meghirdetett témakörökben.

A pályázati felhívás elérhető a Belügyi Tudományos Tanács honlapján.

A pályázók köre:

A pályázaton természetes – kutatók, fejlesztők, oktatók – személyek vehetnek részt. Pályázni egyénileg vagy kollektív munkával, egy vagy több magyar nyelvű, eddig még nem publikált, máshová be nem nyújtott tanulmánnyal lehet.

A pályázatok benyújtásának módja: kizárólag elektronikus úton, a Belügyi Tudományos Tanács online pályázati felületén.
A pályázat feltöltésének határideje: 2020. október 1. 24:00
A pályázat elbírálásának határideje: 2020. november 15.

A témákból:

  • személyazonosság ellenőrzése és a csalások kiszűrése online számonkérések esetén;
  • országos kérdésbank létrehozásának és megosztásának technikai megoldása, ahol feladatgyűjtemények, házi feladatok, vizsgasorok oszthatók meg (1) azok automatikus ellenőrzést lehetővé tévő megoldásaival, (2) tantárgy, témakör, évfolyam és készítő szerint rendszerezve, (3) a legelterjedtebb e-learning rendszerekbe, pl. Moodle, importálható formában. Fontos szempont továbbá, hogy a feladatokat a tanári közösség kollaboratív (és így országos szintre skálázható) jelleggel tudja minősíteni, például a már bevált és hibátlan feladatok felpontozásával, ajánlásával, esetleges javítási javaslatok írásával;
  • a tanárok, tanítók folyamatos továbbképzését és támogatását lehetővé tévő tudásmegosztó portál kialakítása, mely hatékonyabb és kereshetőbb a szokásos facebook csoportoknál és youtube csatornáknál;
  • országos szintű, kollaboratívan működő rendszerező és ajánló rendszer kialakítására a világhálón elérhető demonstrációs és egyéb oktatást támogató anyagok megosztására.

Biztosak vagyunk abban, hogy érdekesek lehetnek a témák az Önök számra.