Önsértés és öngyilkosság serdülőkorban

2020.06.10.
Önsértés és öngyilkosság serdülőkorban
Az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Karán működő Gyermekkori Pszichés Zavarok Kutatócsoport munkatársai szerint a prevenció során érdemes kiemelt figyelmet fordítani a személyek közötti konfliktusokra. Cikkük a Frontiers in Psychiatry folyóiratban jelent meg.

Horváth Lili Olga egyetemi tanársegéd és Balázs Judit tanszékvezető egyetemi tanár szerzőtársaikkal a 13–18 éves, pszichiátriai osztályon kezelt serdülők klinikai csoportjában, valamint szakiskolás és gimnazista fiatalok nem-klinikai csoportjában vizsgálta a nem öngyilkossági szándékú önsértés és az öngyilkos magatartás kapcsolatát, illetve a stresszkeltő életesemények szerepét a két jelenség kapcsolatában. A Gyermekkori Pszichés Zavarok Kutatócsoport munkatársainak cikke Nonsuicidal Self-Injury and Suicide: The Role of Life Events in Clinical and Non-Clinical Populations of Adolescents címmel jelent meg a Frontiers in Psychiatry hasábjain.

Mind az öngyilkos magatartás és önsértés, mind pedig a stresszkeltő életesemények előfordulása jóval magasabb volt a klinikai csoportban, azonban az önsértés és az öngyilkos magatartás nagy arányban volt jelen a nem-klinikai csoportban is. Önsértés tekintetében a klinikai csoportban a serdülők több mint fele (53%), a nem-klinikai csoportban pedig közel negyedük (23,6%-uk) volt érintett.

A nem-klinikai csoportban a serdülők negyede élt már át valamilyen tünetet az öngyilkos magatartás spektrumán.

A vizsgálat idején 5,67%-uknál beszélhetünk súlyos öngyilkossági rizikóról. Ezeknek a fiataloknak a szűrése és a szakellátásba irányítása a vizsgálat fontos célkitűzései közé tartozott.

Az önsértés mindkét csoportban összefüggést mutatott az öngyilkos magatartással, ez az összefüggés erősebb volt a klinikai, mint a nem-klinikai csoportban. Az egyénre vonatkozó, illetve a személyek közötti (perszonális és interperszonális) életeseményeket és az ártalmas gyermekkori körülményeket vizsgálva mindkét csoportban csak az interperszonális események mutattak kapcsolatot az öngyilkos magatartással. Az eredmények a serdülőkori, nem öngyilkossági szándékú önsértések megelőzésére hívják fel a figyelmet, tekintve, hogy az önsértés mindkét csoportban erősen jelen van és gyakran járt együtt öngyilkos magatartással. A szerzők szerint a prevenció során érdemes kiemelt figyelmet fordítani a személyek közötti konfliktusokra. A mostani felmérésben az iskolai csoportban az önsértés magasabb arányban fordult elő, mint azokban a korábbi vizsgálatokban, amelyek során kizárólag gimnazisták adatait elemezték. Ez megerősíti azokat a korábbi következtetéseket, amelyek a szakiskolás fiatalok fokozott támogatását szorgalmazzák.

Forrás: ELTE PPK