Országos adatelemző verseny

2018.01.31.
Országos adatelemző verseny
Az ELTE Társadalomtudományi Kar által meghirdetett verseny célja a kvantitatív elemzési módszerek iránt érdeklődő hallgatók tudásának országos szintű összemérése. A versenyen minden magyar felsőoktatási intézmény mesterképzéses és PhD-hallgatója részt vehet. A versenyfeladatok beadási határideje: 2018. április 15.

Az első fordulón a versenyzőknek szabadon választott témában kell 8–10 oldalas tanulmányt elkészíteniük. Az elkészített tanulmányt az adatelemzoverseny@tatk.elte.hu e-mail címre kérik elküldeni. A második fordulón a versenyzők zsűri előtt mutatják be tanulmányukat. A szóbeli fordulót az ELTE Társadalomtudományi Karán várhatóan 2018 április végén/májusban rendezik meg, a pontos időpontot a későbbiekben teszik közzé.

A tanulmány témájával kapcsolatos követelmények: az empirikus elemzés kapcsolódjon egy konkrét, kurrens nemzetközi problémához, vitához vagy nagyhatású cikkhez/könyvhöz, és foglaljon állást az adott kérdésben.

Használható, ingyenesen elérhető adatbázisok: European Social Survey, International Social Survey Programme, PISA-adatok, European Valu Study, World Value Survey, IPUMS International. A tanulmánnyal kapcsolatos formai követelményekre és a hivatkozás módjára a Szociológia Szemle előírásai vonatkoznak.

A fődíj egy tablet, a különdíj az AnswerMiner adatelemző szoftverhez Prémium life-time hozzáférés. (Az AnswerMiner egy felhő alapú, újgenerációs adatelemző szoftver, amely az automatizált funkcióknak köszönhetően lehetővé teszi az empirikus elemzés során felhasznált adatbázisok gyors felfedezését, vizualizációját és megértését. Használható önmagában vagy kiegészítő eszközként R, Python vagy SPSS mellé. A közismert fileformátumok mellett az SPSS (.sav) fájl is feltölthető, amely a további elemzéseket megkönnyítve többek között JSON, R script, Python, Excel vagy CSV formátumban exportálható.

További információk a versenyről Gacs Katalintól kérhetők ezen az e-mail címen.

A verseny az EFOP 3.6.3. „Tehetségből fiatal kutató – A kutatói életpályát támogató tevékenységek a felsőoktatásban” pályázat keretében valósul meg.