Országos program indul a pedagógusképzés megújításáért

Országos program indul a pedagógusképzés megújításáért
05/29

2014. május 29.

ELTE PPK Aula (1075 Budapest, Kazinczy u. 23–27.)

05/29

2014. május 29. -

ELTE PPK Aula (1075 Budapest, Kazinczy u. 23–27.)


Az Eötvös Loránd Tudományegyetem és konzorciumi partnere, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézettel 2014. május 29-én közösen szervezi meg TÁMOP 4.1.2.B.2–13/1–2013–0007 számú, „Országos koordinációval a pedagógusképzés megújításáért” című projektjének nyitókonferenciáját. A tanácskozáson bemutatják a tervezett fejlesztéseket, és útjára indítják a szakmai műhelyekben zajló konzultációs folyamatot.

Az Egyetemünk által vezetett konzorcium a pedagógusképzés, az átalakuló tanárképzés és a megújult tartalmú közoktatás harmonizációja, a tanárképzés rendszerének fejlesztése, a pedagógiai szolgáltatások rendszerében tapasztalható szükségletek és hiányok kezelése kapcsán országos koordinációs szerepet vállalt annak érdekében, hogy a pedagógusképzést a felhasználók számára átláthatóbbá, az egyes képzőhelyek sajátosságait transzparensebbé tegye.

Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP 4.1.2.B.2–13/1–2013–0010 projektjének keretében zajló, az egyes intézményi partnerek támogatására irányuló munkáját 2014 januárjában kezdte meg, melynek során a pedagógusképzések, továbbképzések minőségének fejlesztésére, a tartalmi és szakmódszertani versenyképesség biztosítására, az országos és konvergencia komponensekben elinduló fejlesztések koordinálására koncentrál.

A konferencia tervezett szekciói:

 • Az új, osztatlan képzési szerkezethez illeszkedő tartalom és módszerek a pedagógiai- pszichológiai modulban
 • A megújuló gyakorlatok rendszere és tartalma az osztatlan tanárképzésben
 • Természettudományi karok kompetenciájába tartozó szakterületi műhely (témák: online tudásmegosztás és kollaboráció; környezeti nevelés a szaktárgyakon belül; tanártovábbképzés és mentorképzés)
 • Informatika műveltségterület
 • Magyar nyelv és irodalom műveltségterület
 • Idegen nyelvek műveltségterület
 • Művészetek műveltségterület
 • Gyógypedagógus képzéshez kapcsolódó műveltségterületi és módszertani fejlesztések
 • Koragyermekkori neveléshez kapcsolódó műveltségterületi és módszertani fejlesztések
 • A pedagógusképzés módszertani, szakmódszertani kutatásának elősegítését szolgáló tevékenységek
 • „Pedagógusképzést segítő szolgáltató és kutatóhálózatok továbbfejlesztése és kiszélesítése” című pályázat keretében megvalósuló projektek szakmai vezetőinek konzultációs fóruma.

Regisztráció (május 26-ig)
Meghívó

A projektről korábban Károlyi Krisztinával, az ELTE Tanárképző Központjának vezetőjével itt beszélgettünk.

Időpont: 2014. május 29. 10:00 – 17:00
Helyszín: ELTE PPK Aula (1075 Budapest, Kazinczy u. 23–27.)