Őrzi vezető pozícióját az ELTE

2018.11.22.
Őrzi vezető pozícióját az ELTE
A hazai felsőoktatási intézmények sorát továbbra is az ELTE vezeti: a HVG legfrisebb, 2019-es rangsorának élén is egyetemünk áll. AZ ELTE az oktatói kiválóság alapján összeállított alrangsort is vezeti, és kimagasló eredményt ért el a bölcsészettudományi, a jogi, a pedagógus és a természettudományi képzési terület alrangsoraiban is.  

Az összesített oktatói kiválósági listát továbbra is az ELTE vezeti: egyetemünkön a legmagasabb a tudományos fokozattal, valamint az MTA-címmel rendelkező oktatók aránya (9,33%). Az oktatói kiválóság tekintetében a karok rangsorában az ELTE Természettudományi Kara vezet, országosan itt a legmagasabb az MTA-címmel rendelkező oktatók aránya (22,46%). Továbbra is kimagaslóan teljesít az ELTE a hallgatói kiválósági listán is: a legtöbb elsőhelyes jelentkezés (7972) ide érkezik, illetve a legkiválóbb középiskolások is az ELTE valamelyik karát választják. Országosan az ELTE hat kara – az ÁJK, a BTK, a BGGyK, a PPK, a TáTK és a TTK – tudta 400 pont felett tartani a felvettek pontátlagát.

Az intézményi összesített rangsor összeállításakor figyelembe vették a nappali alap- és osztatlan képzésekre első helyen jelentkezők számát, a felvettek pontátlagát, a B2-es vagy C1-es nyelvvizsgával felvett hallgatók átlagát, a középiskolai tanulmányi versenyeken kiemelkedő helyezést elért elsőévesek számát, a tudományos fokozattal rendelkező oktatók számát és arányát, az egy – tudományos fokozattal rendelkező – oktatóra jutó nappali tagozatos hallgatók számát, valamint az MTA-címekkel rendelkező oktatók arányát. Változás, hogy az oktatói alrangsorokban finomhangolást végeztek, módosították a súlyozást: az egy tudományos fokozatot szerzett oktatóra jutó hallgatók számát a korábbi 50 százalékos súlytól eltérően idén azonos mértékben vették figyelembe az ilyen oktatók teljes tanári létszámon belüli arányával és az MTA-doktori címet szerzett oktatók arányával.

Rang

Intézmény

Oktatói kiválóság (rang)

Hallgatói kiválóság (rang)

1.

Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE)

1.

2.

2.

Szegedi Tudományegyetem (SZTE)

2.

5.

3.

Debreceni Egyetem (DE)

4.

5.

4.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME)

10.

3.

4.

Semmelweis Egyetem (SE)

9.

4.

6.

Pázmány Péter Katolikus Egyetem (PPKE)

6.

8.

6.

Pécsi Tudományegyetem (PTE)

4.

10.

8.

Pannon Egyetem (PE)

2.

16.

9.

Budapesti Corvinus Egyetem (BCE)

18.

1.

9.

Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE)

14.

5.

A HVG Diploma 2019 kiadványban tizennégy képzésterületre készítettek rangsort, a statisztikákból válogattunk.

A bölcsészettudományi képzésterület összesített rangsorát évek óta az ELTE BTK vezeti. A legmagasabb arányban itt rendelkeznek tudományos fokozattal az oktatók, de a legtöbb elsőhelyes jelentkezés (1414) is ide érkezett az elmúlt felvételi időszakban, illetve a középiskolai versenyeken helyezést elért jelentkezők száma is itt a legmagasabb (59). A hallgatói kiválósági lista felvételi pontátlagát nézve az ELTE PPK áll az élen (443,7). A magyar alapszakos alrangsor élén a BTK áll, míg a pszichológia alapszakos alrangsort a PPK vezeti: ide érkezik a legtöbb elsőhelyes jelentkezés (786), itt a legmagasabb a felvételizők átlagpontja (460,6), valamint ide jelentkeznek a legkiválóbb középiskolások is. Ugyancsak az ELTE BTK áll az élen a történelem alapszakos rangsorban is: kimagasló az elsőhelyes jelentkezések (137), valamint a felvételi átlagpontszám (393,9) értéke. (A HVG listája a pszichológusképzést a bölcsészettudományi képzésterületre sorolja.)

A jogi képzésterület hallgatói kiválósági alrangsorát minden kategóriában az ELTE ÁJK vezeti: ide érkezik a legtöbb elsőhelyes jelentkezés (588), itt a legmagasabb a jelentkezők felvételi pontátlaga (434,7), a felvételiző hallgatók több mint 97%-a rendelkezik már nyelvvizsgával, valamint a legtöbb középiskolai versenyen helyezést elért diák is ide adja be jelentkezését (37). A hallgatói kiválóságon túl az ELTE ÁJK-n található a legtöbb tudományos fokozattal rendelkező oktató, valamint a jogász osztatlan képzés alrangsorában is egyetemünk kara áll az élen.

A pedagógusképzés területén szintén megőrizte vezető pozícióját az ELTE. A hallgatói kiválósági listát a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar vezeti, a második helyen pedig a Tanárképző Központ áll, ahol továbbra is a legmagasabb az elsőhelyes jelentkezések száma (784). A gyógypedagógiai alapszak rangsorát a tavalyi évhez hasonlóan idén is a BGGyK vezeti minden kategóriában: ide jelentkeznek legtöbben első helyen, itt a legmagasabb a felvételi átlagpontszám, és a nyelvvizsgával rendelkező hallgatók aránya is közel 95%. A csecsemő- és kisgyermeknevelő képzés rangsorát az ELTE Tanító- és Óvóképző Kara vezeti: itt a legmagasabb az elsőhelyes jelentkezések száma, valamint a felvételizők átlagpontszáma. A TÓK az óvodapedagógus képzési területen ugyancsak az élen szerepel.

A sporttudományi képzési területen az ELTE PPK a második legjobb intézmény lett az országban, és itt a legmagasabb a jelentkezők felvételi átlagpontszáma (385,5). Informatikai karunk a hallgatói kiválósági listán szerepel második helyen az informatika képzésterületen, mint ahogy az Társadalomtudományi Kar a társadalomtudományi képzési területen.

A természettudományi képzési területen az ELTE Természettudományi Kara a tudományos fokozattal, valamint az MTA-címmel rendelkező oktatók számát tekintve is őrzi vezető pozícióját, az összes oktatóhoz viszonyított arányuk több mint 90 százalékos. A legtöbb elsőhelyes jelentkező is ide adta be papírjait: az ELTE TTK-ra több mint két és félszer annyian (827) jelentkeztek, mint a szakterületi rangsor második helyén álló SZTE TTIK-ra.