Összefüggések és következmények

2020.02.07.
Összefüggések és következmények
Az ELTE vezető pszichológiai és neveléstudományi szakértőinek közreműködésével a Géniusz Könyvek sorozatban megjelent A tehetség kézikönyve. A hiánypótló összefoglaló ingyenesen máris letölthető. 

Kézikönyvet adott ki a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége (Matehetsz) a tehetséggondozásról. Széles tematikájának köszönhetően a kézikönyv meghatározó műve lehet a tehetség témájával foglalkozó kutatóknak, oktatóknak, hallgatóknak és gyakorlati szakembereknek egyaránt. A 40 fejezetből álló kötet számos szerző munkája, a szerzők között az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar négy vezető pszichológiai és neveléstudományi szakértője is szerepel.

Kovács Kristóf tudományos főmunkatárs az Intelligencia és tehetség című fejezetben két új, egymással is szoros összefüggésben álló intelligenciamodellt mutat be (a kölcsönösség-modellt és az elsősorban Kovács Kristóf által kidolgozott átfedő folyamatok modelljét), és ezek kontextusában értelmezi az intelligencia és a tehetség összefüggéseit, illetve foglalja össze mindennek a tehetségpedagógiai és -pszichológiai következményeit.

Fülöp Márta egyetemi tanár A versenyek és a versengés szerepe a tehetségek kibontakoztatásában című fejezetben széleskörű elméleti és empirikus kutatási anyagot mutat be. A nemzetközi szakirodalomban fellelhető legújabb eredményekre, illetve saját több évtizedes kutatómunkájára építve a versengésnek és a versenynek számos olyan jellemzőjét sorolja fel, amelyek ismerete alapvető jelentőségű mind a pedagógiai, mind pedig a pszichológiai gyakorlat és kutatás terén. Ezek közé tartozik például a mentális erő vagy a reziliencia szerepe a tehetséges személyek kimagasló teljesítményében.

Elméleti és gyakorlati szakemberek által is jól alkalmazható ismereteket nyújt Zsolnai Anikó egyetemi tanár fejezete A szociális tehetség és fejlesztésének lehetőségei címmel, amely a szociális/társas tehetségekről, illetve a tehetség szociális/társas dimenzióiról szól, és nagy hangsúlyt helyez az érzelmi intelligencia taglalására is. Bemutatja a szociális és az érzelmi kompetencia alapvető szerepét a szociális viselkedés működésében, működésében, elemezve, miként járulnak hozzá a mindig társas, humán térben kibontakozó tehetséghez, illetve miként fejleszthetőek.

Gordon Győri János egyetemi docens a terület mint fogalom mibenlétét, a tehetségben betöltött szerepét járja körül. Csikszentmihályi Mihály és Pierre Bordieau domain és field elméleteiből kiindulva a tudásterület és a szakmai terület mellett elkülöníti az integrációjukból létrejövő kulturális területet, bemutatva szerepét a tehetséggondozásban és a tehetségpedagógiai gyakorlatban. Egy másik fejezetben arra hívja fel a figyelmet, hogy a pedagógiai programok definíciójának általában elmosódó konceptualizációja nehézségeket rejt és hátrányokkal jár a tehetségnevelés terén.

A Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége Géniusz Könyvek sorozatában  megjelent kötet digitális formában ingyenesen letölthető, és a tervek szerint még ebben az évben nyomtatásban is megjelenik.