Ösztöndíjak norvég partneregyetemekre

2016.07.13.
Ösztöndíjak norvég partneregyetemekre
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem pályázatot ír ki az EGT ALAP Ösztöndíj hallgatói mobilitási programban való részvételre a 2016/2017-es tanévben. A pályázatok benyújtásának határideje 2016. július 20. 

Az EGT Alap Ösztöndíj hallgatói mobilitási programja keretében a pályázaton nyertes hallgatók lehetőséget kapnak az Eötvös Loránd Tudományegyetem valamely norvég partneregyetemén részképzést folytatni a 2016/2017-es tanév őszi félévében. A pályázatot legkésőbb 2016. július 20-án éjfélig kell benyújtani a csatolt pályázati űrlapon (az első oldalt a hallgató tölti ki, a második oldalt pedig kari/szakmai/intézeti koordinátora) postai úton vagy személyesen a 1056 Budapest, Szerb utca 21–23. címre, Szabó Barnabás nemzetközi koordinátor részére. A hiányos, feltételeknek nem megfelelő, olvashatatlan vagy határidő után érkező pályázatokat nem fogadjuk el. A pályázathoz csatolandó dokumentumok listája a pályázati űrlapon található.

A pályázó hallgató:

  • magyar állampolgársággal rendelkezik, vagy Egyetemünkön oklevélszerzésre irányuló tanulmányokat folytat;
  • a mobilitás kezdetéig legalább két lezárt tanulmányi félévvel rendelkezik;
  • abban a félévben, amelyben a kiutazást tervezi, aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik az ELTE-n;
  • valamint megfelelnek az adott kar / tanszék szakmai tanulmányi követelményeinek a külföldi tartózkodásra vonatkozóan.

Az EGT Alap Ösztöndíj program keretében külföldön teljesítő hallgatókat az Erasmus Hallgatói Chartában található kötelességeket kell teljesíteni, valamint a Chartában felsorolt jogok illetik meg.

A benyújtott pályázatok legkésőbb 2016. július 25-ig elbírálásra kerülnek, a pályázati felhívás 2. sz. mellékletét képező pályázati értékelési szempontok alapján. A nyertes hallgatók listájáról döntést a Hallgatói és Oktatói Mobilitási Bizottság hoz. A bírálat során előnyt élveznek azok a hallgatók, akik anyagi helyzetük miatt nem tudtak/tudnak részt venni az Erasmus+ programban, ugyanakkor érdekeltek egy norvégiai részképzés elvégzésében. A pályázatok elkészítésével kapcsolatos szakmai kérdésekben az intézeti/tanszéki és kari koordinátorok állnak rendelkezésükre illetve érdeklődhetnek az erasmus@elte.hu e-mail címen, a tárgyban kérjük megjelölni: „EGT Alap ösztöndíj”.

A részletes pályázati kiírás és a pályázati űrlapok itt találhatók.