Palotai Zsolt lett az ELTE Innovatív Kutatója

2014. február 26-án nyolcadik alkalommal tartott egész napos szakmai és tudományos rendezvényt a Gömbaulában az ELTE Pályázati és Innovációs Központja, amelyen átadták az ELTE Innovatív Kutatója díjat, és kihirdették a hallgatói innovációs pályázat eredményét is. Az innovációs napon többek között az egyetemi kutatás jövőjéről és az innovációban rejlő lehetőségekről szóltak a kormányzati szféra legjelentősebb szakpolitikusai, valamint számos neves szakmai szervezet képviselői. A délutáni szekció fókuszában az innovatív ötleteket megvalósító mikro – vagy kisvállalkozások (start-upok) álltak.

Előadást tartott többek közt Klinghammer István felsőoktatásért felelős államtitkár, az egyetem korábbi rektora is. „Az ország versenyképességéhez versenyképes vállalkozások szükségesek, a vállalatok versenyképességéhez viszont versenyképes munkaerőre van szükség” – mondta az államtitkár, majd hozzátette: a versenyképes munkaerő jelentős hányada csak versenyképes felsőoktatási intézményből kerülhet ki, ugyanakkor versenyképes felsőoktatás nem létezhet versenyképes kutatások nélkül. Klinghammer arról is szólt, e célokhoz, jelentős állami szerepvállalás, finanszírozás szükséges, és kifejtette, hogy a hazai kutatási és fejlesztési kiadások GDP-hez viszonyított arányának 2020-ig 1,8%-ra kell növekednie.

2014-ben az ELTE Innovatív Kutatója díjat Palotai Zsolt vehette át. Palotai diplomáját a Budapesti Műszaki Egyetemen szerezte 2003-ban, PhD fokozatát az ELTE Informatikai Karon kapta meg 2008-ban „Elosztott számítások megszervezése” témában. Az ELTE K+F munkájából elfogadott nemzetközi szabadalma is született „Párhuzamos adaptív jelfeldolgozás” címmel, valamint közös kutatásokat folytatott a Johnson & Johnsonnal. Palotai Zsolt jelenleg az Informatikai Kar tudományos főmunkatársa. Minősített publikációinak száma közel 20. Feladatai közé tartozik az ELTE Informatikai Karán megszülető tudományos eredmények technológiatranszfer lehetőségeinek vizsgálata. Témája: humán-számítógép együttműködés, ezen belül: érzelmek mérése arckifejezésekből és prozódiából, kognitív és kommunikációs képességek monitorozása és fejlesztése.

Az ELTE Pályázati és Innovációs Központja az Egyetemi Hallgatói Önkormányzattal és az evopro Kft.-vel közösen innovatív ötletpályázatot hirdetett az ELTE graduális vagy posztgraduális képzésen résztvevő hallgatói számára, amelynek célja egy innovatív, saját ötleten alapuló projekt beindításának elősegítése volt anyagi, illetve szakmai támogatással. Az idei első helyezett Bagi Péter lett, aki egy 3 D sudoku játék koncepciójával pályázott, a második helyezett Száz Dénes a Dunavirág ökoprojekttel, amely a Dunában őshonos, védett kérészfaj, a dunavirág (Ephoron virgo) védelmét és népszerűsítését tűzi ki célul, a harmadik díjat pedig Gyöngyösi András Zénó, Molnár Csilla és Weidinger Tamás „Szél és napenergia előrejelzések fejlesztése és alkalmazása ipari partnerek számára” nevű pályázata érdemelte ki. A Hackathon-in-a-Box különdíját Gönczi Petra Pepitart nevű pályaműve kapta, amely egy modernizált mecénási rendszer kialakítását vázolta online környezetben. Az Infopark Alapítvány különdíját Maksay Dorottya kapta a Homebuddyért – ez a társadalmi célú szolgáltatás, amely a technológia által közelebb hozza a diákokat az idősebb generációhoz, korábban már az EIT fiatal vállalkozói díját kapta.


2014.02.27.