Pályázat 2013. évi sporttámogatásra

Az ELTE rektora és az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat elnöke ismét pályázatot ír ki a hallgatók sporttevékenységének támogatására. Pályázni lehet egyetemi, kari, kollégiumi szabadidős sporttevékenység (edzések, háziversenyek stb.) biztosítására és felsőoktatási versenyeken való részvételre, vagy azok szervezésére. A pályázat útján elnyert támogatási összeg 2013. szeptember 1. és 2013. december 31. között használható fel.

Pályázni kizárólag az erre a célra szolgáló adatlapon és űrlapon lehet, az elektronikus felületen keresztül. A beérkezett sport pályázatokról az EHÖK Sportügyi Bizottságának, illetve az EHÖK Elnökségének javaslatát figyelembe véve a hallgatói ügyek rektori főbiztosa és az EHÖK elnöke dönt.

A pályázatok leadásának határideje 2013. július 15. 22:00
 
A részletes pályázati kiírás, adatlap, űrlap, valamint a Pályázati útmutató megtalálható az ELTE EHÖK oldalán.

2013.07.05.