Pályázat 2014. évi sporttámogatásra

Az ELTE rektora és az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat elnöke ismét pályázatot ír ki a hallgatók sporttevékenységének támogatására. Pályázni lehet egyetemi, kari, kollégiumi szabadidős sporttevékenység (edzések, háziversenyek stb.) biztosítására és felsőoktatási versenyeken való részvételre, vagy azok szervezésére. A pályázat útján elnyert támogatási összeg 2014. február 15. és 2014. augusztus 31. között használható fel.

Pályázni kizárólag az erre a célra szolgáló adatlapon és űrlapon lehet a Neptunban. A beérkezett pályázatokról az EHÖK Sportügyi Bizottságának, illetve az EHÖK Elnökségének javaslatát figyelembe véve az ELTE főtitkára (az ELTE rektora által átruházott hatáskörben eljárva) és az EHÖK elnöke dönt.

A pályázatok leadása: 2014. január 20. 22:00 és 2014. február 3. 12:00 között.
A részletes pályázati kiírás és útmutató megtalálható az ELTE EHÖK oldalán.

2014.01.24.