Pályázat fiatal kutatóknak

2019.10.22.
Pályázat fiatal kutatóknak
Az ELTE és a Bécsi Egyetem PhD-hallgatók és Post-Doc kutatók számára hirdet egyhónapos ösztöndíjat, a jelentkezési határidő: 2019. december 8.  

Az ELTE Rektori Kabinet Nemzetközi Stratégiai Irodája ezúton hirdeti meg az ELTE és a Bécsi Egyetem kétoldalú megállapodása alapján az ELTE RK Nemzetközi Iroda által koordinált ösztöndíjat, melynek keretében a bécsi partneregyetem két PhD-hallgatót, illetve PhD utáni Post-Doc ELTE-s kutatót fogad kutatómunka céljából 1 hónap időtartamra.

PÁLYÁZAT LEÍRÁSA

A cél fiatal PhD-jelöltek és PhD-vel nem több mint 7 éve rendelkező kutatók mobilitásának elősegítése. A pályázók fogadása kétfordulós pályázati rendszerben dől el. A pályázókat kizárólag az Eötvös Loránd Tudományegyetem jelölheti. Az oktatókkal történő kapcsolatfelvételhez ajánlott csatolni a Bécsi Egyetem ösztöndíjának angol nyelvű leírását. Az első fordulóban az ELTE bizottsága választja ki azokat a pályázókat, akik közül kettőt biztos jelöltként, továbbá egy vagy két főt várólistán lévő jelöltként továbbít a Bécsi Egyetem felé. A továbbított pályázatokat a Bécsi Egyetem hagyja jóvá. A két nyertes pályázó 1.000 EUR/fő ösztöndíjas támogatásban részesül 1 hónap időtartamra, melyet a 2020-as évben februártól a naptári év végéig lehet felhasználni. 

PÁLYÁZÁS MÓDJA

A pályázat kizárólag elektronikus úton nyújtható be Csáky Ádám részére. A tárgyban szerepeljen: NÉV_Bécsi felhívás.

A pályázati anyaghoz az alábbi dokumentumokat kell csatolni egy példányban, angol nyelven:

  • Kitöltött jelentkezési lap
  • Önéletrajz
  • Publikációs lista (amennyiben van)
  • A kutatási projekt részletes bemutatása bibliográfiával, kitérve arra, hogy miért választja a Bécsi Egyetemet kutatása helyszínéül (maximum 2 oldal)
  • Aláírt és lepecsételt oktatói ajánlólevél az ELTE egy oktatójától
  • Oktatói befogadó levél (Letter of Acceptance) a Bécsi Egyetem egy oktatójától, mely tartalmazza a kint tartózkodás pontos dátumát is (a partneregyetem oktatójával megbeszélve és jóváhagyva)

Kérjük, pályázatukat minden esetben gondosan állítsák össze. Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy hiánypótlásra sem az ELTE-n, sem a Bécsi Egyetemen nincs lehetőség. A hallgató a pályázat benyújtásával az Adatkezelési tájékoztatóban foglaltakhoz hozzájárul.

A pályázat benyújtási határideje: 2019. december 8. 24:00.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ

A Bécsi Egyetem szervezeti egységei és oktatói
A Bécsi Egyetem nemzetközi kapcsolatai

Csáky Ádám
e-mail: adam.csaky@rk.elte.hu
telefon: +36 1 411-6500/1387

LETÖLTHETŐ DOKUMENTUMOK

Jelentkezési lap
Call
Adatkezelési Tájékoztató