Pályázat rektori kiválósági különdíj elnyerésére

2016.07.15.
Pályázat rektori kiválósági különdíj elnyerésére
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) rektora határozott időre szóló, kiemelkedő teljesítményért járó különdíjra ír ki pályázatot. A pályázat 2016. július 14-én kelt kiírásával az ELTE rektora az egyetem oktatóinak és kutatóinak kiemelkedő teljesítményét kívánja elismerni.

A különdíjra pályázhat az ELTE-n 2015. augusztus 1-jén vagy ezt megelőzően létesített főállásban folyamatosan, teljes munkaidőben foglalkoztatott, határozatlan időre szóló közalkalmazotti jogviszonyban álló oktató és kutató, aki regisztrálva van az ELTE Stratégiai Adatbázisában, és ott validált adatokkal rendelkezik. A pályázattal elnyerhető különdíj a folyósítás megkezdésétől számított 12 hónapig illeti meg a pályázót.

A különdíjban részesülők száma, valamint a különdíj összege:

  • A.) kategória: a pályázat kiírásának napján foglalkoztatott egyetemi tanár, egyetemi docens, főiskolai tanár, kutatóprofesszor, tudományos tanácsadó, tudományos főmunkatárs besorolású munkatársak létszámának karonként legfeljebb 10%-a – bruttó 180 000 Ft/hó
  • B.) kategória: pályázat kiírásának napján foglalkoztatott adjunktus, tanársegéd, főiskolai docens, tudományos munkatárs, tudományos segédmunkatárs besorolású munkatársak létszámának karonként legfeljebb 10%-a – bruttó 130 000 Ft/hó

A különdíjban azok a pályázók részesülhetnek, akik a jelen pályázati kiírás mellékleteként – a karok által megállapított eltérésekkel – meghatározott szempontok alapján az oktatási tevékenység, a tudományos kutatás és az egyetemi közéleti aktivitás terén kiemelkedő munkát végeztek.

A pályázatot 2016. augusztus 1-ig a NEPTUN elektronikus felületén kell benyújtani (az Oktatói webes felületre belépve az Ügyintézés > Kérvények felületen a Kitölthető kérvények menüpont között a Pályázat kiválósági különdíj elnyerésére nevű kérvény). A pályázó a pályázat benyújtásával a pályázati kiírás II. mellékletét képező hozzájáruló nyilatkozatot is elfogadja. A pályázat benyújtását – a 6/2015. (IX. 28.) számú rektori utasítás alapján – meg kell előznie a Stratégiai Adatbázisba történő pályázói adatfelvitelnek, mivel a pontozáshoz szükséges adatokat túlnyomó részben a Stratégiai Adatbázisban rögzített adatok biztosítják.

A rektor döntését 2016. szeptember 30-ig az ELTE honlapján teszi közzé.

Részletes pályázati kiírás

Pályázati útmutató

Pályázati útmutató I. számú melléklete

Pályázati útmutató II. számú melléklete

Pályázati útmutató III. számú melléklete