Pályázat tehetséges fiatalok számára

2019.06.24.
Pályázat tehetséges fiatalok számára
Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő a Nemzeti Tehetség Program keretében 2019. július 31-i benyújtási határidővel felhívást jelentetett meg országos versenyeken eredményes magyar fiatalok nemzetközi tanulmányi és művészeti versenyeken, a hivatalos magyar csapat nemzetközi tudományos diákolimpiákon, valamint tantárgyi világversenyeken való részvételének támogatására (NTP-NTMV-19).

A rendelkezésre álló keretösszeg 80 millió forint, pályázatonként legalább 500 ezer, legfeljebb 5 millió forint vissza nem térítendő támogatás igényelhető. A támogatás mértéke a projekt elszámolható költségének 100%-a lehet, saját forrás biztosítása nem kötelező. A támogatás 2019. július 1. és 2020. június 30. között használható fel. A felhívás és a pályázati dokumentáció letölthető. Pályázatot az alább részletezett „A” illetve „B” komponensekre lehet benyújtani.

 „A” komponens: országos versenyeken kimagasló eredményt elért, a pályázat benyújtásakor a 30. életévét még be nem töltött magyarországi fiatalok egyéni és csoportos részvételének támogatása külföldön rendezett nemzetközi tanulmányi vagy művészeti versenyeken. Egy kartól legfeljebb egy pályázatot várnak, amennyiben több tervezet érkezik, a benyújtható pályázatot az egyetem választja ki közülük. Amennyiben a kar pályázni kíván, szándékát legkésőbb július 18-ig e-mailben jelezze. A határidő után érkezett tervezeteket nem veszik figyelembe. Ha a megadott belső határidőig nem érkezik javaslat, úgy az első beérkezett pályázat kerülhet benyújtásra.

„B” komponens: kizárólag a nemzetközi tudományos diákolimpia, tantárgyi vagy szakmai világverseny nemzeti válogató versenyén elért eredmény alapján delegált, Magyarországot képviselő hivatalos csapat támogatására nyújtható be pályázat. Egy pályázó több pályázatot is benyújthat. A pályázat online benyújtású, a pályázati anyagot kinyomtatni és postán beküldeni nem szükséges, így a végleges pályázat formai és pénzügyi ellenőrzésére nincs lehetőség. A pályázatot ennek ellenére az ELTE EPER-ben rögzíteni kell. Az online benyújtás előtt az aláírt EPER pályázati adatlapot és a tervezett költségvetést ellenőrzésre és jóváhagyásra július 29-ig várják a Pályázati Központba.

A feltöltendő központi dokumentumokat (alapító okirat, aláírási címpéldányok) a költségterv elfogadása után a PÁK munkatársai megküldik a pályázni szándékozóknak. A szervezők arra kérik a jelentkezőket, hogy a költségvetés jóváhagyása, illetve a szükséges mellékletek csatolása előtt a pályázatot ne véglegesítsék. A pályázatot az ELTE nevében kell benyújtani, így az EMET EPER-ben az ELTE regisztrációjára kell rögzíteni. Amennyiben a pályázat készítője nem ismeri a központi regisztráció belépési adatait, ezt jelezze e-mailben.