Pályázati felhívás alaptámogatásra

2016.08.22.
Pályázati felhívás alaptámogatásra
Az Egyetemi Hallgatói Szociális és Ösztöndíjbizottság pályázatot ír ki alaptámogatás igénylésére azoknak a fogyatékossággal élő, hátrányos helyzetű vagy más módon rászoruló hallgatóknak számára, akik a 2016/2017-es tanév I. (őszi) félévében első alkalommal létesítenek hallgatói jogviszonyt. A pályázatokat a Neptunon keresztül lehet leadni, a határidők karonként eltérőek.

Az ösztöndíj egy egyösszegű támogatást jelent, mely pályázat útján igényelhető. Alaptámogatásra jogosult lehet, aki fogyatékossággal élő vagy egészségi állapota miatt rászorult; halmozottan hátrányos helyzetű; családfenntartó; nagycsaládos; árva; hátrányos helyzetű; gyámsága nagykorúsága miatt szűnt meg vagy félárva. Pályázni a beiratkozást követő első félév elején lehetséges, a pályázat a rendszeres szociális támogatás pályázati rendszerébe került beépítésre.

A támogatásra az a hallgató jogosult, aki 2016/2017-es tanév I. (őszi) félévében első alkalommal létesít hallgatói jogviszonyt állami ösztöndíjas, aktív teljes idejű (nappali tagozatos) alapképzésen, osztatlan képzésen vagy mesterképzésben. Az alaptámogatásban való részesülést a Neptun-kérvényen belül lehet kérni. Az alaptámogatás csak akkor nyerhető el, ha a pályázó a rendszeres szociális támogatást is elnyerte, hiszen az alaptámogatás pályázati feltételei szigorúbbak a rendszeres szociális támogatásnál.

Pályázati határidők:

 • ÁJK
  Pályázati időszak: 2016. szeptember 12. 08:00 – 2016. szeptember 16. 23:59
  Hiánypótlás vége: 2016. szeptember 22. 12:00
 • BGGYK
  Pályázati időszak: 2016. szeptember 12. 08:00 – 2016. szeptember 19. 10:00
  Hiánypótlás vége: 2016. szeptember 22. 23:59
 • BTK
  Pályázati időszak: 2016. szeptember 7. 08:00 – 2016. szeptember 14. 23:59
  Hiánypótlás vége: 2016. szeptember 21. 12:00
 • IK
  Pályázati időszak: 2016. szeptember 7. 09:00 – 2016. szeptember 16. 23:59
  Hiánypótlás vége: 2016. szeptember 21. 23:59
 • PPK
  Pályázati időszak: 2016. szeptember 12. 08:00 – 2016. szeptember 16. 23:59
  Hiánypótlás vége: 2016. szeptember 22. 23:59
 • TáTK
  Pályázati időszak: 2016. szeptember 7. 08:00 – 2016. szeptember 12. 20:00
  Hiánypótlási időszak: 2016. szeptember 18. 20:00
 • TÓK
  Pályázati időszak: 2016. szeptember 12. 09:00 – 2016. szeptember 16. 23:00
  Hiánypótlás vége: 2016. szeptember 21. 23:00
 • TTK
  Pályázati időszak: 2016. szeptember 12. 12:00 – 2016. szeptember 19. 12:00
  Hiánypótlás vége: 2016. szeptember 23. 23:59

A részletes pályázati kiírás, az igazolás- és pontrendszer elérhető az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat honlapján. Általános kérdésekkel a kari szociális tisztségviselőt, fogyatékossággal élő hallgatók segítségkérése esetén az esélyegyenlőséggel foglalkozó kari megbízottat kereshetik a pályázók, az elérhetőségek megtalálhatók a fenti dokumentumban.