Pályázati felhívás alaptámogatásra

2016.01.12.
Pályázati felhívás alaptámogatásra
Az ELTE Egyetemi Hallgatói Szociális és Ösztöndíjbizottsága pályázatot ír ki szociális alaptámogatás elnyerésére a 2015/2016-os tanév tavaszi félévére. A pályázatokat a Neptun rendszeren keresztül kell benyújtani 2016. február 8. és 2016. február 12. 23:59 között. 

Pályázhatnak azok a hallgatók, akik a tavaszi félévben első alkalommal létesítettek hallgatói jogviszonyt magyar állami ösztöndíjas, aktív teljes idejű (nappali tagozatos) alapképzésen, felsőoktatási szakképzésben, osztatlan képzésen vagy mesterképzésben, és beletartoznak az alábbi kategóriák valamelyikébe:

  • fogyatékossággal élő vagy egészségi állapota miatt rászorult
  • nagycsaládos
  • családfenntartó
  • árva
  • félárva
  • gyámsága nagykorúsága miatt szűnt meg
  • hátrányos helyzetű
  • halmozottan hátrányos helyzetű

A támogatás mértéke

  • BA/BSc/Osztatlan képzés: 59 500 Ft (a hallgatói normatíva 50%-a)
  • MA/MSc képzés: 89 250 Ft (a hallgatói normatíva 75 %-a)

Az egyes kategóriák részletes leírását, a pályázathoz csatolandó dokumentumokat, valamint a félévre vonatkozó határidőket a pályázati kiírás tartalmazza. A hiánypótlás határideje 2016. február 18. éjfél.

ELTE EHÖK