Pályázati felhívás alaptámogatásra

A Egyetemi Hallgatói Szociális és Ösztöndíjbizottság pályázatot ír ki alaptámogatás igénylésére. Beküldési határidő: 2015. szeptember 13.

A támogatásra az a hallgató jogosult, aki 2015/2016-os tanév I. (őszi) félévében első alkalommal létesít hallgatói jogviszonyt állami ösztöndíjas, teljes idejű (nappali tagozatos) alapképzésen, osztatlan képzésen vagy mesterképzésben, és beletartozik a következő kategóriák valamelyikébe:

  1. fogyatékossággal élő vagy egészségi állapota miatt rászorult
  2. nagycsaládos
  3. családfenntartó
  4. árva
  5. félárva
  6. gyámsága nagykorúsága miatt szűnt meg
  7. hátrányos helyzetű
  8. halmozottan hátrányos helyzetű
A pályázatokat a Neptunon keresztül, kizárólag online lehet benyújtani. A támogatás mértéke: BA/BSc: 59 500 Ft (a hallgatói normatíva 50%-a), MA/MSc: 89 250 Ft (a hallgatói normatíva 75 %-a).

Pályázati kiírás és pontrendszer

ELTE EHÖK

2015.09.03.