Pályázati felhívás alaptámogatásra

A Rektori Hivatal Oktatási Igazgatósága és az Egyetemi Hallgatói Szociális és Ösztöndíjbizottság pályázatot ír ki alaptámogatás igénylésére. Beküldési határidő: 2014. szeptember 15.

A támogatásra az a hallgató jogosult, aki 2014/2015-ös tanév, I. (őszi) félévében első alkalommal létesít hallgatói jogviszonyt állami ösztöndíjas, teljes idejű (nappali tagozatos) alapképzésen, osztatlan képzésen vagy mesterképzésben, és beletartozik a következő kategóriák valamelyikébe:

  1. fogyatékossággal élő
  2. egészségi állapota miatt rászorult
  3. nagycsaládos
  4. családfenntartó
  5. árva
  6. félárva
  7. gyámsága nagykorúsága miatt szűnt meg
  8. hátrányos helyzetű
  9. halmozottan hátrányos helyzetű

A pályázatokat a Neptunon keresztül, kizárólag online lehet benyújtani. A pályázatokat az Egyetemi Hallgatói Szociális és Ösztöndíj Bizottság bírálja el.
 
Részletes pályázati kiírás

2014.09.03.