Pályázati felhívás alaptámogatásra

A Rektori Hivatal Oktatási Igazgatósága és az Egyetemi Hallgatói Szociális és Ösztöndíjbizottság pályázatot ír ki alaptámogatás igénylésére. Beküldési határidő: 2013. szeptember 13. 23:59.

A támogatásra az a hallgató jogosult, aki 2013/2014-es tanév, I. (őszi) félévében első alkalommal létesít hallgatói jogviszonyt állami ösztöndíjas, teljes idejű (nappali tagozatos) alapképzésen, egységes, osztatlan képzésen, felsőfokú szakképzésen vagy mesterképzésen, és a következők valamelyike:

  1. fogyatékossággal élő
  2. egészségi állapota miatt rászorult
  3. halmozottan hátrányos helyzetű
  4. hátrányos helyzetű
  5. családfenntartó
  6. nagycsaládos
  7. árva
  8. félárva
  9. gyámsága nagykorúsága miatt szűnt meg
A pályázatokat a NEPTUN-on keresztül, kizárólag online lehet benyújtani. A támogatás összege az állami ösztöndíjas alapképzésen, egységes, osztatlan képzésen, felsőfokú szakképzésen jogviszonyt létesítők számára 59500 Ft, mesterképzésen 89250 Ft. A pályázatokat az Egyetemi Hallgatói Szociális és Ösztöndíj Bizottság bírálja el 2013. szeptember 16-ig.
 
Részletes pályázati kiírás

2013.08.23.