Pályázható Tempus-ösztöndíjak

2021.12.08.
Pályázható Tempus-ösztöndíjak
Megjelent a Tempus Közalapítvány idei felhívása a Magyar Állami Eötvös Ösztöndíjra, valamint a Collegium Hungaricum Ösztöndíjra.

A Magyar Állami Eötvös Ösztöndíj a hazai tudományos, gazdasági és kulturális élet legtehetségesebb fiatal szakembereinek külföldi rész-továbbképzését, kutatói, illetve művészeti munkában való részvételét teszi lehetővé. Az ösztöndíjra pályázhat minden, 45 évesnél nem idősebb, felsőoktatási intézményben mesterfokú (vagy azzal egyenértékű) diplomát szerzett magyar állampolgár, aki eddigi szakmai tevékenységével – lehetőleg a PhD- vagy DLA-fokozat megszerzésével, rangos publikációkkal, egyéb alkotásaival és eredményeivel – már bizonyította kiemelkedő képességét. Pályázni bármely tudományterületen és tudományágban lehet.

Jelentkezési határidő: 2022. március 3. 

További információk

A Collegium Hungaricum Ösztöndíjra az osztrák-magyar kapcsolattörténet egyetemi diplomával (mesterfokú vagy azzal egyenértékű végzettség) rendelkező szakemberei pályázhatnak, akik a bécsi központi közgyűjteményekben, Bécs környéki levél- és kézirattárakban, könyvtárakban, múzeumokban és egyetemi vagy állami kutatóhelyeken a magyar történelem, gazdaságtörténet, várostörténet, művelődés, irodalom, művészet, filozófia, pszichológia és jogtudomány terén általános elméleti, valamint forrásfeltáró, illetve forrásfeldolgozó tanulmányutat kívánnak megvalósítani.

Jelentkezési határidő: 2022. február 17.

További információk