Párhuzamos képzés kompenzációja

Az ELTE Egyetemi Hallgatói Szociális és Ösztöndíjbizottság pályázatot hirdet párhuzamos képzés kompenzációjának elnyerésére a 2015/16-os tanév őszi félévére. A pályázatot a Neptunon keresztül kell benyújtani 2015. november 2. és 6. között.

Párhuzamos képzés kompenzációjában az a hallgató részesülhet, aki az Egyetemen – akár ugyanazon a karon – egyszerre vesz részt legalább két teljes idejű aktív korábbi rendszerű egyetemi és főiskolai képzés, alap-, mester- és osztatlan képzés, felsőoktatási szakképzés, felsőfokú szakképzés valamelyikében, melyből legalább egyiken költségtérítéses/önköltséges. A pályázó egyik képzésén sem haladhatja meg a félévekben számolt képzési időt; a költségtérítéses/önköltséges képzésén nem tanulmányi okból történő átsorolással vált költségtérítésessé/önköltségessé; a költségtérítés/önköltség megfizetése alól nem kapott mentességet, vagy azt a kar vezetője nem mérsékelte, valamint a költségtérítés/önköltség befizetőjének az erről kiállított számla alapján a hallgató minősül. A bíráló bizottság a pályázó szociális helyzetét és az előző félévi tanulmányi eredményét is figyelembe veszi.

Részletes pályázati kiírás az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat oldalán található.

2015.10.20.