Párhuzamos képzés kompenzációja

Az ELTE Egyetemi Hallgatói Szociális és Ösztöndíjbizottság pályázatot hirdet párhuzamos képzés kompenzációjának elnyerésére a 2014/15-ös tanév tavaszi félévére. A pályázatot a Neptunon keresztül kell benyújtani 2015. április 19-ig.

Párhuzamos képzés kompenzációjában az a hallgató részesülhet, aki egyszerre vesz részt aktív államilag támogatott vagy magyar állami (rész)ösztöndíjas és aktív költségtérítéses vagy önköltséges korábbi rendszerű egyetemi- vagy főiskolai képzés, alapképzés, mesterképzés, osztatlan képzés, felsőoktatási szakképzés vagy felsőfokú szakképzés valamelyikében. A pályázó sem az államilag támogatott/magyar állami (rész)ösztöndíjas, sem a költségtérítéses/önköltséges képzésén – aktív hallgatói jogviszonyban – nem haladhatja meg a félévekben számolt képzési időt, valamint kizáró ok, ha átsorolással vált költségtérítésessé/önköltségessé. A bíráló bizottság a pályázó szociális helyzetét és az előző félévi tanulmányi eredményét is figyelembe veszi.

Részletes pályázati kiírás az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat oldalán található.

ELTE EHÖK

2015.04.08.