Párhuzamos képzés kompenzációja

Az ELTE Egyetemi Hallgatói Szociális és Ösztöndíjbizottság pályázatot hirdet párhuzamos képzés kompenzációjának elnyerésére a 2014/15-ös tanév őszi félévére. A pályázatot a Neptunon keresztül kell benyújtani 2014. november 9-ig.

Párhuzamos képzés kompenzációjában az a hallgató részesülhet, aki egyszerre vesz részt aktív államilag támogatott vagy magyar állami (rész)ösztöndíjas és aktív költségtérítéses vagy önköltséges korábbi rendszerű egyetemi- vagy főiskolai képzés, alapképzés, mesterképzés, osztatlan képzés, felsőoktatási szakképzés vagy felsőfokú szakképzés valamelyikében. A pályázó sem az államilag támogatott/magyar állami (rész)ösztöndíjas, sem a költségtérítéses/önköltséges képzésén – aktív hallgatói jogviszonyban – nem haladhatja meg a félévekben számolt képzési időt, valamint kizáró ok, ha átsorolással vált költségtérítésessé/önköltségessé.

Részletes pályázati kiírás az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat oldalán található.

EHÖK

2014.11.06.