Párhuzamos képzés kompenzációja

Az ELTE Egyetemi Hallgatói Szociális és Ösztöndíjbizottság pályázatot hirdet párhuzamos képzés kompenzációjának elnyerésére a 2013/14-es tanév tavaszi félévére. A pályázatot a Neptunon keresztül kell benyújtani 2014. május 18-ig.

Párhuzamos képzés kompenzációjában az a hallgató részesülhet, aki egyszerre vesz részt aktív államilag támogatott vagy magyar állami (rész)ösztöndíjas és aktív költségtérítéses vagy önköltséges korábbi rendszerű egyetemi- vagy főiskolai képzés, alapképzés, mesterképzés, osztatlan képzés, felsőoktatási szakképzés vagy felsőfokú szakképzés valamelyikében. Egy hallgató kompenzációként legfeljebb az általa befizetett összeg 80%-át kaphatja vissza.

A pályázatot kizárólag a Neptunon keresztül megtett nyilatkozattal, on-line formában lehet benyújtani. A beadott pályázatokat az EHSZÖB bírálja el, várhatóan 2014. május 25-ig.

Részletes pályázati kiírás az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat oldalán található.

2014.05.07.