Párhuzamos képzés kompenzációja

Az ELTE Egyetemi Hallgatói Szociális és Ösztöndíjbizottság pályázatot hirdet párhuzamos képzés kompenzációjának elnyerésére a 2013/14-es tanév őszi félévére. A pályázatot a Neptunon keresztül kell benyújtani 2013. november 24-én éjfélig.

Párhuzamos képzés kompenzációjában az a hallgató részesülhet, aki egyszerre vesz részt aktív államilag támogatott vagy magyar állami (rész)ösztöndíjas és aktív költségtérítéses vagy önköltséges korábbi rendszerű egyetemi- vagy főiskolai képzés, alapképzés, mesterképzés, osztatlan képzés, felsőoktatási szakképzés vagy felsőfokú szakképzés valamelyikében. Egy hallgató kompenzációként legfeljebb az általa befizetett összeg 80%-át kaphatja vissza.
A pályázatot kizárólag a Neptunon keresztül megtett nyilatkozattal, on-line formában lehet benyújtani. A beadott pályázatokat az EHSZÖB bírálja el, várhatóan 2013. november 26-ig.

A végső eredmény nyilvánosságra hozatalát követő 15 napon belül a hallgató fellebbezést nyújthat be a Hallgatói Jogorvoslati Bizottságához címezve, az Oktatási Igazgatóság címén. (Kizárólag postai úton: 1364 Budapest, Pf. 109.)

Részletes pályázati kiírás az egyes Karok HÖK-oldalain található.

2013.11.21.