Párhuzamos képzések kompenzációja – felhívás

2016.05.09.
Párhuzamos képzések kompenzációja – felhívás
Az ELTE pályázatot írt ki a 2015/2016-os tanév tavaszi félévére olyan hallgatók részére, akik egyszerre több képzésben vesznek részt, melyek közül legalább egy költségtérítéses. A pályázat beadásának ideje: 2016. május 23–27. 

Párhuzamos képzés kompenzációjában részesülhet az a hallgató, aki az Egyetemen – akár ugyanazon a karon – egyszerre vesz részt legalább egy teljes idejű, és minden, a pályázatban résztvevő képzésén aktív korábbi rendszerű egyetemi és főiskolai képzés, alap-, mester- és osztatlan képzés, felsőoktatási szakképzés, felsőfokú szakképzés valamelyikében, melyből legalább egyiken költségtérítéses/önköltséges, feltéve, hogy megfelel az alábbi feltételek mindegyikének:

  • aktív hallgatói jogviszonyban egyik képzésén sem haladta meg a félévekben számolt képzési időt,
  • a költségtérítéses/önköltséges képzésén nem tanulmányi okból történő átsorolással vált költségtérítésessé/önköltségessé,
  • a költségtérítés/önköltség megfizetése alól nem kapott mentességet, vagy azt a kar vezetője nem mérsékelte,
  • a költségtérítés/önköltség befizetőjének az erről kiállított számla alapján a hallgató minősül.

A pályázatokat a Neptun-rendszeren keresztül lehet benyújtani, 2016. május 23–27. között.

Részletes pályázati kiírás