Pedagógus kutatási pályázat 2023

2023.05.25.
Pedagógus kutatási pályázat 2023
A Belügyminisztérium Köznevelési Tudományos Tanácsa pályázatot hirdet olyan tudományos pályamunkák elkészítésére, amelyek új szempontok alapján, európai összehasonlítási keretbe helyezve vizsgálják a feladatmegosztás, a vezetői szerepek és az adminisztratív terhek kérdéskörét.

Pályaműveket természetes személy vagy természetes személyek csoportja nyújthat be az alábbi témakörökben:

1. Pedagógusok és pedagógiai munkát segítők tényleges és lehetséges feladatmegosztása
2. Vezetők szerepe, feladatai, lehetősége, együttműködése és szakmai fejlődése a köznevelésben
3. A pedagógusok Európa-szerte kritikusnak ítélt adminisztratív terhelésének/az adminisztratív terhelés percepciójának és kezelési megoldásainak feltárása

Pályázni egy vagy több, korábban nem publikált és megjelenésre be nem nyújtott, saját szellemi terméknek minősülő, legalább 40 ezer karakter terjedelmű szöveggel lehet. Az elbírálás szempontjai a szakmai-tudományos igényességen túl az empirikus és/vagy adatszerű megalapozottság, a hazai és nemzetközi összefüggések és lehetőségek széles látókörű megközelítése, a területen reális fejlesztési javaslatok, ezeken túl esetleges további kutatási irányok megfogalmazása.

A pályamunkákat egy nyomtatott-fűzött példányban és digitális formában (bármilyen adathordozón) egyszerre kell eljuttatni a Belügyminisztérium Köznevelési Stratégiai Főosztályára (1055 Budapest, Szalay u 10-14.) legkésőbb 2023. október 30-ig. A pályázat jeligés, ezért a benyújtott nyomtatott és elektronikus anyagok semmilyen formában nem utalhatnak a készítő(k) személyére. Az elbírálásra háromtagú szakmai bizottságot kérnek fel, a bírálati szakasz lezárultával a pályázókat elektronikus úton tájékoztatják az eredményekről, a nyerteseket pedig a további teendőkről. Az eredményeket 2023. november 30-ig kihirdetik.

A pontos tartalmi és formai követelmények, illetve a pályázat díjazása az alábbi dokumentumban olvashatók, további információ pedig a Köznevelési Tudományos Tanácstól kérhető e-mailben.