Pedagógusképzési díjakat adtak át az ELTE-n

2022.01.03.
Pedagógusképzési díjakat adtak át az ELTE-n
A Tanárképző Központ javaslatára a Pedagógusképzési és Pedagógus-továbbképzési Tanács 2021-ben két új díjat alapított és ítélt oda Egyetemünkön: a többéves kiemelkedő teljesítményért járó elismerést idén 17-en vehették át Borhy László rektortól.

Hagyományteremtő ünnepséget rendeztek 2021. december 15-én az ELTE Bölcsészettudományi Karának tanácstermében. Borhy László rektor Az ELTE Pedagógusképzéséért Elismerő Oklevéllel és Az ELTE Pedagógusképzéséért Díjjal tüntette ki azokat az oktatókat, munkatársakat, gyakorlóintézményi és partnerintézményi pedagógusokat, valamint hallgatókat, akik sok éve kiemelkedő munkát végeznek egyetemünk pedagógusképzéséért. A két új díjat a Tanárképző Központ javaslatára a Pedagógusképzési és Pedagógus-továbbképzési Tanács alapította és ítélte oda 2021-ben.

Jelenleg az ELTE összes hallgatójának közel az egynegyede tanul a pedagógusképzésben. Az alapítók szándéka szerint ezek a díjak is hozzájárulhatnak ahhoz, hogy az ELTE-n tovább nőjön a pedagógusképzés súlya, presztízse, a pedagógusképzésben közreműködő munkatársak munkájának a megbecsülése. A díjátadó dátuma az Eötvös József-féle oktatási törvényhez, Magyarország első népoktatási törvényéhez kapcsolódik, amelyet 1868. december 15-én szentesítettek.

Az ELTE pedagógusképző szakjai közül a tanító, az óvodapedagógus, a csecsemő- és kisgyermeknevelő alapképzési szakok, valamint a gyermekkultúra mesterszak tartozik a Tanító- és Óvóképző Karhoz, valamint a Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Központhoz. A Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar a gyógypedagógia alapképzési és mesterképzési, valamint a gyógypedagógia-tanár és a logopédia mesterképzési szakokat gondozza. Az ELTE tanárképző karain, a Bölcsészettudományi, az Informatikai, a Pedagógiai és Pszichológiai, a Tanító- és Óvóképző, valamint a Természettudományi Karon, továbbá a Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Központban összesen 40 közismereti tanárszakon, közel 300 szakpáron folyik tanárképzés.

Az ELTE pedagógusképzésének meghatározó elemei a gyakorlóintézmények és a külső partnerintézmények is. Az ELTE-nek 8 kiváló köznevelési gyakorlóintézménye, valamint 2 pedagógiai szolgáltató intézménye van. A pedagógusjelölt hallgatók a gyakorlatukat a gyakorlóintézményeken kívül összesen több mint 1500 gyakorlóhelyen, partnerintézményben végzik.

Köszönet illeti a díjazottakat, akik példaértékű szakmai munkájukkal hozzájárulnak ahhoz, hogy az ELTE-n a pedagógusképzésnek ne csak nemes hagyománya, hanem magas színvonalú jelene és jövője is legyen.


A díjazottak 2021-ben

Az ELTE Pedagógusképzéséért Elismerő Oklevél:

 • Angyal Zsuzsanna (ELTE Természettudományi Kar, oktató)
 • Bucsánszki Tamás (ELTE Informatikai Kar Hallgatói Önkormányzat, hallgató) 
 • Faragó Norbert (ELTE Trefort Ágoston Gyakorló Gimnázium, vezetőpedagógus) 
 • Hasznosi Tamás Ottóné (Sashalmi Tanoda Általános Iskola, mentor) 
 • Hubai Katalin (ELTE Apáczai Csere János Gyakorló Gimnázium és Kollégium, vezetőpedagógus) 
 • Kulman Katalin (ELTE Tanító- és Óvóképző Kar, oktató) 
 • Lőrincz Péter (ELTE Hallgatói Önkormányzat, hallgató)
 • Tamás Klára (Vörösmarty Mihály Gimnázium, mentor)
 • Tóth Csaba (ELTE Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Központ, oktató)

Az ELTE Pedagógusképzéséért Díj:

 • Laknerné Kurucz Zsuzsanna (ELTE Apáczai Csere János Gyakorló Gimnázium és Kollégium, vezetőpedagógus) 
 • Makádi Mariann (ELTE Természettudományi Kar, oktató) 
 • Márkus Eszter (ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar, dékánhelyettes, oktató) 
 • Nemoda Judit (Váci Utcai Ének-zenei Általános Iskola, mentor) 
 • Pénzes Jenő Tamás (ELTE Bárczi Gusztáv Gyakorló Általános Iskola és Gyógypedagógiai Módszertani Központ, vezetőpedagógus) 
 • Raátz Judit (ELTE Bölcsészettudományi Kar, oktató) 
 • Rezsekné Fehér Laura Rita (ELTE Trefort Ágoston Gyakorló Gimnázium, vezetőpedagógus)
 • Török Gabriella (ELTE Természettudományi Kar, hivatalvezető)

Forrás: ELTE TKK