PhD hallgatók jelentkezését várja a CENTRAL Blended Intenzív Program

2022.09.12.
PhD hallgatók jelentkezését várja a CENTRAL Blended Intenzív Program
A CENTRAL hálózat, melynek tagjai az ELTE mellett a Károly Egyetem, a Humboldt Egyetem, a Bécsi Egyetem és a Varsó Egyetem, kiemelt feladatának tekinti az oktatási és kutatási együttműködések elősegítését, valamint a fiatal kutatók támogatását. Tevékenységét Közép-Európát érintő fő interdiszciplináris topikok köré szervezi, amely jelenleg a Central-Europe: what unites and divides us címet viseli.

A prágai Károly Egyetem a topik keretében Blended Intenzív Program-ot (BIP) hirdet PhD hallgatók számára. A “Central-Europe: what unites and divides us” téma szabadon kezelhető, egyrészt társadalmi kérdésként is értelmezhető, másrészt a közép-európai régión belüli tudományos és oktatási együttműködések eredményeinek bemutatásának alapjaként.

A BIP tanulási céllal, hallgatók számára szervezett, fizikai és virtuális részből felépülő mobilitási program, mely minimum 3 felsőoktatási intézmény részvételével valósul meg, 3 különböző országból. A CENTRAL BIP program egy online előadással kezdődik körülbelül két héttel a személyes részvételű rendezvény előtt. Az esemény fő célja, hogy a résztvevők megvitassák, mi köti össze Közép-Európát, és mi okozza megosztottságát. Minden ülés egy meghívott vezető kutató előadásával kezdődik, amelyet beszélgetés és hallgatói workshop követ. A műhelymunka során minden résztvevő PhD hallgatók 15 perces előadást tart a BIP fő témájához kapcsolódóan. Az előadás megegyezhet a disszertáció témájával.

CENTRAL Blended Intenzív Program: Central-Europe: what unites and divides us
Dátum és helyszín
: 2022. November 21-25., Károly Egyetem, Prága
Résztvevők: kizárólag aktív jogviszonnyal rendelkező doktorandusz hallgatók

Jelentkezés

Jelentkezni e-mailben lehet a katalin.ohler@rk.elte.hu e-mail címen az alábbi dokumentumok csatolásával:

  • elektronikusan kitöltött, hitelesített pályázati űrlap (letölthető itt)
  • a Károly Egyetem pályázati űrlapja, benne a javasolt téma absztraktjával
  • tudományos önéletrajz (angol nyelven);
  • korábbi félévek tanulmányi eredményei a Neptunból kinyomtatva
  • Opcionális melléklet: bármilyen igazolás, ami a hallgató közéleti vagy egyéb releváns tudományos tevékenységét igazolja (HÖK, ESN, OTDK stb.).

Jelentkezési határidő: 2022. október 2.

Finanszírozás

A részvétel finanszírozása Erasmus+ forrásból történik.

BIP-re az a hallgató pályázhat,

  • aki a pályázat benyújtásának idején doktorandusz hallgatói jogviszonnyal rendelkezik az ELTE-n;
  • aki magyar állampolgársággal, regisztrációs igazolással vagy érvényes letelepedési, illetőleg tartózkodási engedéllyel rendelkezik;
  • aki abban a félévben, amelyben a kiutazást tervezi, aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik az ELTE-n;
  • valamint aki megfelel az adott karon/tanszéken meghirdetett pályázati követelményeknek.

A fizikai mobilitás hossza

Elnyerhető napi ösztöndíj
(bármely program-, illetve partnerországba)

5-14 napig 

70,00 € / nap

15-30 napig

50,00 € / nap

További 1 utazási nap nyújtható az alábbi országokba utazás esetén: Ausztria, Belgium, Ciprus, Dánia, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Írország, Izland, Lettország, Liechtenstein, Litvánia, Luxemburg, Málta, Németország, Norvégia, Olaszország, Portugália, Spanyolország, Svédország.

Figyelem! Ösztöndíj csak a fizikai mobilitás időszakára jár!

Külön pályázati felhívás keretében az arra jogosultak a mobilitáshoz esélyegyenlőségi támogatást pályázhatnak, illetve zöld utazási forma esetén kiegészítő támogatásban részesülhetnek, ld. kiegészítő támogatási lehetőségek.

Esélyegyenlőségi támogatásban részesülők utazási támogatásban részesülhetnek a megtett távolság alapján:

TÁVOLSÁG

UTAZÁSI KÖLTSÉG

10–99 km

23,00 €

100–499 km

180,00 €

500–1999 km

275,00 €

2000–2999 km

360,00 €

3000–3999 km

530,00 €

4000–7999 km

820,00 €

8000 km-től

1500,00 €

Felhívjuk a pályázó hallgatók figyelmét, hogy az ösztöndíj nem fedezi a kinntartózkodás során felmerülő összes költséget, azt más forrásokból szükséges kiegészíteni!

 

A rendezvény tervezett programja

 

Monday

21.11.

Tuesday

22.11.

Wednesday 23.11.

Thursday

24.11.

Friday

25.11.

9,00 - 10,30

Arrival

 

Lecture and discussion

Lecture and discussion

Lecture and discussion

 

 

Cofee break

CU

CU

CU

11,00  - 12,30

Welcome and Introducing CENTRAL

Student Workshops I

Student Workshops III

Student Workshops V

Clossing remarks

Lunch

CU

CU

CU

CU

CU

14,00 - 16,00

Tour of the university

Student Workshops II

Student Workshops IV

Visit of selected faculties

Departure

Additional Programme

Welcome dinner

 

Tour of Prague (Central Europe and Prague)

Farewell informal dinner

 

További információ:

Igaz-Öhler Katalin
katalin.ohler@rk.elte.hu

Eredeti felhívás