Posztdoktori Kiválósági Program

2016.03.31.
Posztdoktori Kiválósági Program
A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal Posztdoktori Kiválósági Programjára bármely tudományterületről benyújtható pályázat. Az idei évre rendelkezésre álló keretösszeg 800 millió Ft, maximum 118 nyertest hirdetnek. A benyújtási határidő 2016. április 18.

A pályázat a tehetséges fiatal kutatók támogatásával a magyar tudományos kiválóságok fejlődését kívánja elősegíteni, növelve a hazai kutatók és kutatási intézmények nemzetközi elismertségét. A posztdoktori kiírás keretében tematikus prioritások nélkül, bármilyen tudományterületen végezhető felfedező kutatás. Az NKFI Hivatal a célkitűzések elérése érdekében az NKFI Alapból a 2016–2019 közötti időszakra összesen 1,8 milliárd forint keretösszeget kíván biztosítani, amelyből a 2016. évi kifizetésekre rendelkezésre álló forrás 0,8 milliárd forint. A támogatott pályázatok maximális száma várhatóan 118 db.

A posztdoktornak a pályázat beadásának időpontjában PhD-fokozattal (EU-n kívüli országok esetében honosított) kell rendelkeznie és magyarországi befogadó intézményhez kell kötődnie. A támogatás csak olyan posztdoktornak ítélhető oda, akinek a doktori (PhD/DLA) oklevelén a keltezés 2008. január 1. utáni. Abban az esetben, ha a posztdoktor a pályázat benyújtásakor még nem rendelkezik doktori oklevéllel, de már az egyetemi doktori tanácsának támogató döntése megtörtént, akkor ezt a tényt kell hivatalos dokumentummal igazolni. Pályázatot kizárólag olyan kutató nyújthat be, aki 2016. október 1-ig nem tölti be a 40. életévét. A korhatár emelhető a szülési szabadságon és a főállásban gyermekneveléssel töltött idő hosszával (maximum 5 évvel). Projektenként maximum 36 hónapra maximum 15,2658 millió forint támogatás igényelhető.

A pályázatok benyújtása elektronikus úton, az NKFI Hivatal Elektronikus Pályázatkezelő Rendszerén keresztül lehetséges, legkésőbb 2016. április 18-án 17:00 óráig. A pályázatot nyomtatott formában is be kell nyújtani a Hivatal ügyfélszolgálatához.

Pályázati felhívás és az útmutató

Forrás: a Pályázati Központ Hírlevele