Poszthumanizmus és fogyatékosság

Poszthumanizmus és fogyatékosság
11/28

2017. november 28. 10:00

ELTE BGGyK (1097 Budapest, Ecseri út 3/C, 105.)

11/28

2017. november 28. 10:00 -

ELTE BGGyK (1097 Budapest, Ecseri út 3/C, 105.)


Az ELTE BGGyK ötödik alkalommal rendez Fogyatékosságtudományi Konferenciát a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából. Ezúttal azt a kérdést járja körül a tanácskozás, mit jelent embernek lenni a 21. században.

Nap mint nap tapasztaljuk a biotechnológia rohamos fejlődését, miközben ennek bioetikai, fogyatékosságtudományi vonatkozásai nem képezik részét sem a közbeszédnek, sem a szakmai, sem pedig a tudományos vitáknak. A technológiailag irányított társadalom vajon elősegíti-e a fogyatékossággal élő személyek normatív keretből való kiszabadítását? S vajon igaz-e, hogy a társadalmi közgondolkodásban a normativitást megszegő, a határt átlépő, radikálisan eltérő testek aggodalmat és a test megjavítására irányuló törekvéseket váltanak ki, veszélyt, kockázatot és fenyegetettséget jelentenek? A szexualitás kérdéskörét is ebben a kontextusban elemzik a résztvevők.

A fenti témákat többszempontú, interdiszciplináris, elméleti, gyakorlati és művészeti, tudományos kutatáson, fejlesztésen vagy saját élményen alapuló megközelítések alapján mutatják be a konferencia meghívott előadói.

A Magyar Tudomány Ünnepe összes ELTE-s rendezvénye ezen a linken érhető el.