Prémium posztdoktori támogatás két ELTE-s kutatónak

2017.06.23.
Prémium posztdoktori támogatás két ELTE-s kutatónak
Vácziné Schlosser Gitta, a TTK Kémiai Intézet és az MTA-ELTE Peptidkémiai Kutatócsoport tudományos munkatársa, valamint Harami Gábor, a TTK Biológiai Intézet és az MTA-ELTE Lendület Motorenzimológiai Kutatócsoport tudományos munkatársa nyerte el a Magyar Tudományos Akadémia Prémium posztdoktori kutatói programjának hároméves támogatását.

Huszonöt magyar, 40 évesnél fiatalabb posztdoktor kapja meg a Magyar Tudományos Akadémia másodszor meghirdetett Prémium posztdoktori kutatói programjának támogatását a 2017. szeptember 1. és 2020. augusztus 31. közötti időszakra. A nyerteseket az MTA kutatóintézet-hálózatában és a magyarországi egyetemeken havi bruttó 500 000 forinttal, valamint dologi kiadásokra fordítható, évi legfeljebb bruttó 2,4 millió forinttal segíti kutatási programjuk eredményes megvalósításában.

A 2017 januárjában meghirdetett posztdoktori pályázatra a március 14-i határidőig 140 pályázat érkezett: 57 a bölcsészet- és társadalomtudományok területéről (41%), 45 a matematikai és természettudományok területéről (32%), 38 pedig az élettudományok területéről (27%). A pályázati keret összege évi 250 millió forint, amely 25 kutató támogatását tette lehetővé.

Az ELTE-ről két kutató nyerte el az ösztöndíjat: Harami Gábor tudományos munkatárs (TTK, Biológiai Intézet, MTA-ELTE Lendület Motorenzimológiai Kutatócsoport) kutatatási témája a biológiai tudományok területén A homológ rekombináció minőség-ellenőrzésének feltérképezése egyedimolekula-eljárással címet viseli.  Vácziné Schlosser Gitta tudományos munkatárs (TTK, Kémiai Intézet, MTA-ELTE Peptidkémiai Kutatócsoport) a kémiai tudományok területén Hisztonfehérjék deiminációját befolyásoló poszttranszlációs módosulások: modellpeptidek tömegspektrometriás elemzése címmel valósítja meg kutatásait.

MTA