Pszicholingvisztikai kézikönyv bemutatója

Pszicholingvisztikai kézikönyv bemutatója
09/10

2014. szeptember 10.

ELTE BTK Gombocz-terem (1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A fszt. 47.)

09/10

2014. szeptember 10. -

ELTE BTK Gombocz-terem (1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A fszt. 47.)


Az ELTE BTK Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet 2014. szeptember 10-én rendezi meg a Pléh Csaba és Lukács Ágnes szerkesztésében megjelent „Pszicholingvisztika 1–2. Magyar pszicholingvisztikai kézikönyv” című kiadvány bemutatóját a bölcsészkaron. A könyvről a szerkesztő, Pléh Csaba akadémikus, egyetemi tanár beszél. A kiadvány a helyszínen kedvezményesen megvásárolható.

A pszicholingvisztika a nyelv használatának, megértésének és elsajátításának mentális folyamatait, a használók értelmi, érzelmi és társas működéseit érintő mechanizmusait vizsgálja. Interdiszciplináris terület, amelynek gyökerei a nyelvészetben és a pszichológiában lelhetők fel. Fél évszázada létezik komolyabb formában, vagyis viszonylag fiatal, ám az elmúlt évtizedekben – az ihletését adó területek, vagyis a nyelvészet, a pszichológia és az idegtudomány elméleti és technikai változásainak, továbbá a nyelv használatát és vizsgálatának lehetőségeit is érintő, gyorsan változó műszaki-informatikai környezetnek köszönhetően – sokrétűen fejlődött. A Magyar pszicholingvisztikai kézikönyv, amely a BME Kognitív Tudományi Tanszékén és az Eszterházy Károly Főiskola Megismerés és Kommunikáció Kutatócsoportjában készült, hiányt pótol a hazai felsőoktatásban.

Időpont: 2014. szeptember 10. 16:00
Helyszín: ELTE BTK Gombocz-terem (1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A fszt. 47.)