Publikációs felhívás

2021.01.12.
Publikációs felhívás
A Bibó Jog- és Politikatudományi Szemle február 28-ig tanulmányokat és recenziókat vár 2021. évi különszámába demokratikus innovációk a magyar politikában témakörben.

Demokratikus politikai rendszerekben a képviseleti demokrácia fő aktorai (például az országgyűlési képviselők és a kormánytagok) mellett a részvételi, valamint a deliberatív demokrácia eszközei is szerephez jutnak a politikai döntéshozatal folyamatában. A Bibó különszáma főként azokra a döntéshozatali mechanizmusokra, eljárásokra fókuszál, amelyek a képviseleti demokrácia intézményeit kiegészítve, az állampolgárok bevonása révén kívánják javítani a politikai döntések társadalmi elfogadottságát és hatékonyságát. A képviseleti demokrácia válságára adott válaszként világszerte számos részvételi program és tanácskozási (deliberatív) fórum jött létre Brazíliától, a híres Porto Alegre-i részvételi költségvetési programtól kezdve az amerikai kontinensen, Indián és Európa számos országán át egészen Dél-Afrikáig. A demokratikus reformkísérletek vizsgálata mára nemzetközi kutatások tárgya lett.

A különszám célja, hogy feltárja, milyen új intézmények jöttek létre a közelmúltban Magyarországon. A szerkesztőség várja például a pártokon belül létrejött új, a választókkal való kapcsolattartást fejlesztő, innovatív kezdeményezések elemzését, a jelöltkiválasztás terén kialakult innovációkat vizsgáló, valamint a választópolgárokkal kialakított országos és helyi szintű konzultációkra vonatkozó, szisztematikus, nemzetközi összevetésre alapozott tanulmányokat. A felhívás a jog- és politikatudomány, valamint a kapcsolódó diszciplínák (például: jogfilozófia, jogszociológia, közgazdaságtan, kriminológia, pszichológia) művelőinek szól,  a különszámban egyaránt szívesen látják fiatal kutatók, doktoranduszok és egyetemi hallgatók írásait. 

A kéziratok benyújtásának határideje: 2021. február 28.

További információk