Publikációs nívódíjakat adtak át

2018.07.30.
Publikációs nívódíjakat adtak át
Átadták a Richter Gedeon Nyrt. Kisfaludy Lajos Alapítványának 2018. évi publikációs díjait. A kuratórium döntése alapján az első helyezettnek járó érmet Baranyai Zsuzsa tudományos segédmunkatárs (MTA–ELTE Peptidkémiai Kutatócsoport) kapta. Megosztott harmadik helyezést ért el Horváti Kata tudományos munkatárs (MTA-ELTE Peptidkémiai Kutatócsoport), oklevélben részesült Oláhné Szabó Rita tudományos munkatárs (MTA–ELTE Peptidkémiai Kutatócsoport).

A tudományos program keretében Hohmann Judit, az MTA doktora, intézetvezető egyetemi tanár (Szegedi Tudományegyetem, Gyógyszerésztudományi Kar, Farmakognóziai Intézet) Magasabbrendű növények, gombák, mohák farmakológiailag aktív vegyületeinek felkutatása címmel, valamint a két díjazott, Baranyai Zsuzsa (MTA–ELTE Peptidkémiai Kutatócsoport) Új antimikobakteriális hatású szalicilanild-tuftsin konjugátumok in vitro biológiai jellemzése és Müller Judit (Richter Gedeon Nyrt.) Természetes és félszintetikus ekdiszteroidok fizikai-kémiai jellemzése PAMPA-BBB és in silico modellekkel címmel tartottak előadást.

A díjakat a kuratórium elnöke, Hudecz Ferenc akadémikus, az ELTE korábbi rektora, a Természettudományi Kar Szerves Kémiai Tanszékének egyetemi tanára és Bősze Szilvia, az MTA–ELTE Peptidkémiai Kutatócsoport tudományos főmunkatársa, valamint a kuratórium titkára adták át.

Az előadóülésen az elnök bejelentette, hogy a Kuratórium döntése alapján Kisfaludy Lajos halálának 30. évfordulójára emlékezve, ettől az évtől kezdődően a tudományos programban elhangzó, meghívott előadás a „Kisfaludy Lajos emlékelőadás” elnevezést kapja. 

Az 1994-ben alapított Kisfaludy Lajos Alapítvány célja eredeti gyógyszerek kutatása és a kapcsolódó tudományterületek fejlődésének elősegítése. A kuratórium 1999 óta évente pályázatot ír ki fiatal kutatók számára, amelyre nemzetközi folyóiratban megjelent, gyógyszerkutatással kapcsolatos publikációkkal lehet benevezni. A pályázatokat a hazai tudományos élet képviselőiből álló zsűri és a kuratórium tagjai bírálják el.