Rangos elismerést kapott Puskás János

2020.09.20.
Rangos elismerést kapott Puskás János
A Magyar Földrajzi Társaság és Érd városa által 25 éve alapított Teleki Sámuel-érmet az ELTE Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Központ nyugalmazott főiskolai tanára vehette át idén. A kitüntetést szeptember 8-án adták át a Magyar Földrajzi Múzeumban.

Az elismerés azoknak a magyar kutatóknak vagy kutatócsoportoknak adományozható, akik külföldi expedícióik, feltáró kutatásaik, tanulmányútjaik során gyűjtött anyagaikkal és azok feldolgozásával, közzétételével jelentős mértékben gyarapították a földrajz- és a társtudományok ismereteit. Kitüntetésben részesíthetők azok is, akik a magyar földrajzi kutatók, utazók munkásságának tudománytörténeti feldolgozásában, földrajzi kutatások, utazások ismeretanyagának terjesztésében, népszerűsítésében kimagasló érdemeket szereztek.

Az elismerést Csorba Péter egyetemi tanár, a Magyar Földrajzi Társaság elnöke és Csőzik László, Érd polgármestere adta át az idei díjazottnak.

A díjat az elmúlt két és fél évtizedben mások mellett Somogyi Sándor földrajztudós, Kákosy László Széchenyi-díjas egyiptológus, Székely Kinga barlangkutató, geográfus, valamint a Magyar Tudományos Afrika-expedíció tagjai vehették át. Puskás János méltó folytatója a kitüntetettek rangos listájának, munkássága minden geográfus szakember számára példaként szolgálhat – mondta beszédében Kubassek János.

A múzeum igazgatója kiemelte: Puskás János több évtizedes kutató- és tanári munkája mellett kiemelkedő szerepet játszott abban, hogy diákjait a tudománytörténeti értékek felé orientálja, amit az Országos Tudományos Diákköri Konferenciákon előkelő helyezéseket elért munkák is bizonyítanak. A földrajztudós a nyugat-magyarországi tudományos élet meghatározó személyisége, aki tudományszervezőként is jeleskedik, hazai és külföldi konferenciák rendszeres előadója. Emellett jelentős szerepet vállalt Molnár Mária misszionárius tevékenységének feltárásában épp úgy, mint az Almásy László felfedezővel kapcsolatos kutatásokban.

Forrás: ELTE SEK