Ranschburg-emlékérmet kapott a PPK két oktatója

2018.06.11.
Ranschburg-emlékérmet kapott a PPK két oktatója
A Magyar Pszichológiai Társaság 2018. május 31-én kiemelkedő szakmai munkájáért és nemzetközileg elismert, magas szintű tudományos tevékenységéért Ranschburg Pál Emlékéremben részesítette az ELTE PPK Pszichológiai Intézetének két oktatóját, Bányai Éva professor emeritust és Fülöp Márta egyetemi tanárt.

Bányai Éva pszichológus, magyar nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár, diplomáját 1966-ban szerezte az Eötvös Loránd Tudományegyetemen. 1970 óta foglalkozik hipnóziskutatással: a Stanfordi Egyetemen, E. R. Hilgard hipnóziskutató laboratóriumában fejlesztette ki a hagyományos, ellazuláson alapuló és alvásszerű állapotot létrehozó hipnózisindukciótól eltérő, aktivitásfokozással létrejövő aktív-éber (dinamikus) hipnózis eljárást. Fő kutatási területe a hipnózis élettani hátterének, magatartásra és az élményekre gyakorolt hatásának társas nézőpontból történő tanulmányozása. Az utóbbi időben rákbetegek gyógyítására szolgáló új hipnoterápiás módszerek kidolgozásával foglalkozik, és magas kockázatú rákbetegek kiegészítő hipnóziskezelésének hatását vizsgálja.

Szakmai pályája kezdetén, 1972–1985 között az élettan és a pszichofiziológia területén oktatott, majd ezt követően kutatási témájára alapuló posztgraduális kurzusokat tartott a hipnózis és a hipnoterápia tárgykörében.1990–2002 között tanszékvezető egyetemi docensként állt az ELTE BTK Kísérleti Pszichológiai Tanszéke, majd a Kísérleti Általános Pszichológiai Tanszék élén. 1991–1993 között az ELTE BTK Pszichológiai Tanszékcsoport tanszékcsoport-vezetője. Az új rendszerű pszichológusképzés egyik kezdeményező kidolgozója és átdolgozója. Az ELTE Pszichológiai Doktori Iskola Kísérleti és Differenciálpszichológiai alprogramjának egyik kidolgozója, Kulcsár Zsuzsannával társvezetője. 2001 óta az ELTE Pszichológiai Doktori Iskola Magatartáspszichológiai Programjának kidolgozója és vezetője. 1989-ben a pszichológiai tudomány kandidátusa, 2000-ben a pszichológiatudomány habilitált doktora lett. 

A Magyar Pszichiátriai Társaság Hipnózis Szekciójának Alapító titkára, 1988–1991 között elnöke. 1993–1997 között a Magyar Hipnózis Egyesület elnöke, majd örökös tiszteletbeli elnöke. A Magyar Pszichiátriai Társaság Titkára (1984–1989), a Magyar Pszichológiai Társaság elnöke (1996–2000), az MTA Pszichológiai Bizottsága tagja, illetve 1990–1994 között titkára. Az Európai Hipnózis Társaság (European Society of Hypnosis), majd a Nemzetközi Hipnózis Társaság (International Society of Hypnosis) első női elnöke (2000–2004). Az American Society of Clinical Hypnosis tiszteletbeli tagja. Az Európai Hipnózis Társaság 2014-ben választotta tiszteletbeli tagjává hipnóziskutatás és alkalmazás terén végzett elévülhetetlen érdemei elismeréseként: ő az első a világon, aki részesült az elismerésben.

Bányai Éva a 2015-ös Pázmány-nap főelőadójaként számolt be a hipnóziskutatás legjelentősebb állomásairól. Az eseményről szóló tudósításunk itt olvasható, a professor emeritussal készült korábbi interjúnk pedig itt érhető el

Fülöp Márta a Pedagógiai és Pszichológiai Kar professzora, az ELTE Pszichológiai Doktori Iskolájának témavezetője, fő kutatási témája a versengés pszichológiája. Emellett vezetője az MTA TTK Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet Társadalom és Kulturális Pszichológiai Kutatócsoportnak, mely széleskörűen öleli fel a szociálpszichológia és a kulturális pszichológia vizsgálódási területeit. A csoport egyik kutatási fókusza a versengéskutatás, ezen belül vizsgálja a versengés mentálhigiénés és szomatikus összefüggéseit, kulturális különbségeit, illetve a tehetség és a versengés kutatások metszetében például azt, hogy milyen szerepet töltenek be a versenyek a tehetségesek életében, milyen pszichés összetevői vannak a csúcsteljesítménynek.

A csoport az állampolgáriság kérdéseit is kutatja, jelenleg a fiatalok társadalmi-politikai aktivitásának meghatározóit és pedagógiai vonatkozásait vizsgálják. Elemeznek társadalompszichológiai témákat, például a háború utáni pszichológia szakma- és társadalomtörténetét, valamint női alkotói életpályákat is.

Fülöp Márta 1980-ban kapta meg pszichológus diplomáját az Eötvös Loránd Tudományegyetemen, később felnőtt klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus képzettséget szerzett, és pszichoterapeuta szakvizsgát is tett. A versengésre vonatkozó tudományos és implicit elméletek című kandidátusi értekezését a Magyar Tudományos Akadémián védte meg 1995-ben, 2006-ban habilitált az ELTE-n. Az akadémiai kutatói és tudományszervezői munka mellett folyamatosan bekapcsolódott főleg a magyar egyetemi oktatásba, de oktatott külföldi egyetemeken is. Számos hazai és nemzetközi szaklapnak szerkesztőbizottsági tagja, és tevékenyen részt vesz több szakmai szervezet munkájában itthon és külföldön egyaránt.  Tagja mások mellett a Magyar Pszichológai Társaságnak, a Magyar Pszichoanalitikus Egyesületnek, az Assiciation for Psychological Science-nek is, és több mint száz külföldi előadás kötődik a nevéhez.

Ranschburg Pál (1870–1945) nemzetközi hírű elme- és ideggyógyász, egyetemi tanár, a kísérleti pszichológia és a gyógypedagógiai pszichológia megteremtője Magyarországon. A nevét viselő emlékérmet születésének 100. évfordulója (1970) alkalmából alapította a Magyar Pszichológiai Társaság.