Reagálás az ELTE szállásszolgáltatása kapcsán megjelent hírekre

2020.06.28.
Reagálás az ELTE szállásszolgáltatása kapcsán megjelent hírekre
Scheuer Gyula kancellár reagálva az elmúlt napokban az ELTE kollégiumi elhelyezéseivel kapcsolatban megjelent cikkekre, közleményében felhívja a figyelmet azokra az okokra és tényezőkre, amelyek indokolják a meghozott döntéseket.

Az elmúlt napokban több médiumtól is kapott egyetemünk megkeresést a kollégiumi férőhelyek esetleges kapacitásváltozása kapcsán. Válaszunkban hangsúlyoztuk, hogy milyen okok és tényezők indokolják a modellváltást, valamint azt is, hogy olyan rugalmas rendszer kialakítása van folyamatban, amelynek köszönhetően sokkal jobban tudunk reagálni mind a hallgatói igények változására, mint pedig a kihívásokra, egészen pontosan a koronavírus-járvány esetleges második hulláma miatti korlátozások bevezetésére. Ez utóbbi kapcsán hozott intézkedéseink (például a 3 ágyas szobák 2 ágyassá alakítása) esetében kiemeltük, hogy az intézkedések átmenetiek lesznek, egyelőre fél évre szólnak. Mindezek ellenére a kollégiumbezárás híre került a megjelent cikkek középpontjába.

Lássunk azonban tisztán: az Eötvös Loránd Tudományegyetem összesen 17 kollégiumot és szakkollégiumot működtet vagy bérel az országban, ebből 11 épület Budapesten található. Felsőoktatási intézményünk 17 kollégiumból egyetlen egy esetében döntött úgy, hogy nem hosszabbítja meg a lejáró bérleti szerződést, ugyanakkor ezzel párhuzamosan kialakít egy olyan rendszert, amely biztosítja továbbra is a hallgatók elhelyezését. Ahogy már a korábbi tájékoztatásunkban is jeleztük, a rugalmas lakhatási portfólió legfontosabb elemei: a magán kollégiumi férőhelyek biztosítása, emelt szintű albérleti támogatás biztosítása és az albérleti portfólió bővítése.

Szeretnénk tájékoztatni és megnyugtatni az ELTE jelenlegi és jövőbeni hallgatóit, hogy az egyetem vezetése a korábbi éveknél jelentősen több erőforrást kíván fordítani hallgatóink elhelyezésére. Jelenleg is folyamatosan tárgyalunk a magánkollégiumi kapacitások bővítéséről és olcsó albérleti lehetőségek biztosításáról. A következő félévre vonatkozó szállás-szolgáltatási csomagját is a hallgatói érdekképviselet széles körű és folyamatos bevonásával alakítja, és a következő hetekben fogja véglegesíteni. Amennyiben esetleg a korábbinál nagyobb arányú kollégiumi túljelentkezést tapasztalnánk, akkor a hallgatói önkormányzat kérésére felmerült a kétfős kollégiumi szobában történő elhelyezés kérdéskörének újratárgyalása is.

A folyamat soron következő lépéseként – a transzparens működés és kommunikáció jegyében – a kollégiumi felvételi előtt tájékoztattuk a hallgatókat a koronavírus miatt bevezetett járványügyi készültséggel összefüggő, a következő tanév lakhatási szolgáltatásaival kapcsolatos szükségszerű változtatásokról, illetve a hallgatók lakhatásának biztosítása érdekében tervezett intézkedésekről. Ezt annak érdekében is tettük, hogy a felvételi során felmérhessük a hallgatói igényeket: hányan szeretnének a bizonytalanságok ellenére kollégiumban lakni és hányan szeretnének élni egy rugalmasabb, de biztonságos szállásszolgáltatás lehetőségével. A végleges döntések várhatóan július közepén fognak megszületni, addig is kérjük minden hallgató és a média türelmét.

Sajnálatos módon az utóbbi napokban több sajtóorgánum felületén is olyan tájékoztatás jelent meg az ELTE koronavírus-járvány elleni védekezéssel kapcsolatos intézkedéseiről, amely eltorzítja a valóságot, és olyan színben tünteti fel az egyetem intézkedéseit, mint ami a hallgatók érdekeivel ellentétes és pusztán gazdasági megfontolású döntés lenne. Az országos tisztifőorvos egyetemünknek küldött állásfoglalásában jelezte, hogy a vonatkozó kormányrendeletekben lefektetett távolságtartási szabályokat a kollégiumi szobában is meg kell tartani, vagyis az ágyakat úgy kell elhelyezni, hogy a hallgatók között legalább másfél méter távolság legyen. Ez a feltétel csak akkor valósulhat meg, ha a szobákban legfeljebb 2 ágyat helyezünk el, ezért a hallgatók biztonságát szem előtt tartva döntöttünk a 3 ágyas szobák ideiglenesen 2 ágyassá alakításáról.

Az egyetem vezetése több fordulóban tárgyalta a hallgatók kollégiumokban való elhelyezésének kérdéskörét. Célunk egy olyan flexibilis rendszer létrehozása, amely biztosítani tudja a hallgatók számára a kollégiumi ellátás mellett privát kollégiumokban, illetve albérletekben történő elhelyezést, amelyet egy egyetemi lakhatási támogatási rendszerrel meg is erősítünk.

A tervezett intézkedésekkel kapcsolatban több médium azt állítja vagy sugallja, hogy ezek megtakarítási célzatúak lennének. Hangsúlyozni szeretnénk, hogy minden egyes férőhely kiesése egyúttal jelentős bevételkiesés is az egyetem számára, illetve, hogy a tervezett lakhatási hozzájárulás komoly anyagi áldozatvállalás az egyetem részéről. Ezek mellett arra is felhívnánk a figyelmet, hogy a tervezett szolgáltatási csomag bevezetése nem jár megtakarítással, ugyanakkor összességében több és jórészt magasabb színvonalú férőhelyet fogunk nyújtani a hallgatóink számára.

Azon dolgozunk, hogy a saját ingatlankapacitásokon felül úgy biztosítsunk lakhatást a hallgatóinknak, hogy érezzék: az egyetem megfizethető áron és XXI. századi színvonalon kínálja a biztonságos szálláslehetőséget. Ehhez szükséges magánszállások bevonása is, ezért kezdtünk tárgyalásokat mindazokkal a szolgáltatókkal, akikkel ezekben a kérdésekben lehetséges a megállapodás, várhatóan szerződést fogunk kötni az általunk szükségesnek tartott kontingensek mértékében. Fontosnak tartom kiemelni azt is, hogy a jelenlegi férőhely számok alapján, az egyetem férőhely kapacitása februártól várhatóan 750 fővel bővül, ezért erre figyelemmel kívánjuk a döntéseinket meghozni.

Különösen sérelmesnek és igazságtalannak érezzük a járvány elleni védekezés miatt megtett intézkedéseinket egyoldalúan és az egyetem törekvéseivel ellentétesen bemutató írásokat azért, mert a jelenleg is számos potenciális szolgáltatóval folytatunk tárgyalásokat, és erőfeszítéseink alapján szinte biztosra vehető, hogy a korábbi éveknél jóval több kedvező árú magánkollégiumi férőhelyet tudunk majd biztosítani a hallgatóink számára.

Mindemellett a koronavírus-járvány esetleges jelentősebb hullámban történő visszatérése esetén nem kizárható egyes kollégiumok kiürítése, vagy akár karantén elrendelése. Reményeink szerint az albérleti elhelyezés esetén a fertőzési kockázatok csökkenthetők. A szolgáltatókkal folytatott tárgyalásaink kiemelt témája a járvány szempontjából is biztonságos elhelyezés. Hallgatóinkat nemcsak azzal támogatjuk, hogy albérletet vagy magánszállást ajánlunk, hanem tárgyalásokat folytatunk a kaució mérséklésére és jogi támogatást is nyújtunk hallgatóinknak a szerződések megkötéséhez.

A most elindult kollégiumi felvételi eljárásban kértük a jelentkezőket, jelöljék meg, hogy a kollégiumi ellátás biztosítása helyett igényt tartanak-e a magyarországi felsőoktatásban eddig példátlan összegű albérleti támogatásra. Itt szeretnénk megjegyezni, hogy cikkekben szereplő albérleti díj kalkulációk esetében elfelejtették figyelembe venni a jelenlegi kollégiumi ellátásért fizetendő költségeket. Ha az egyetem által biztosított 20-40 ezer forintos támogatáshoz hozzáadjuk a kollégiumokban fizetendő 10-20 ezer forintos díjat, akkor látható, hogy a kettő összege már elgondolkodtató alternatívát jelent.

Tisztelt újságírók és szerkesztőségek!

Személy szerint rendkívül hiszek a kollégiumi, szakkollégiumi lét közösségfejlesztő erejében, ezért az elmúlt években jelentős kormányzati támogatás mellett minden erőmmel támogattam az egyetem kollégiumi kapacitásainak és az egyetemi kollégiumok minőségének fejlesztését. Pusztán a tényeket nézve, objektív összehasonlításban az egyetem jelenlegi és öt évvel ezelőtti kollégiumi helyzetét tekintve egyértelműen jelentős fejlődés történt ezen a területen.

El kell azonban fogadnunk és a döntések előkészítésénél figyelembe kell venni, hogy jelenleg óriási a bizonytalanság, nem tudjuk, hogy hallgatóink hány százaléka kíván kollégiumi ellátásban részesülni, milyen álláspontot képviselnek a szülők ebben a kérdésben, és a jelentős létszámú külföldi hallgatók hány százaléka fogja elkezdeni magyarországi tanulmányait.

Szeretnénk még egyszer megerősíteni, hogy az egyetem vezetése mindent megtesz annak érdekében, hogy a hallgatói érdekek ebben rendkívül bonyolult helyzetben is maximálisan érvényesüljenek.

Szeretnék személyesen is türelmet kérni, és kérem a média képviselőit, gondolkozzanak el azon, hogy ebben a komplikált időszakban mennyire segíti a hallgatókért elkötelezett egyetemi vezetést a helyes döntések meghozatalában, ha felvételi időszak egyik legfontosabb szakaszában, amikor az őszi oktatás eljárásrendjét próbáljuk kialakítani, folyamatosan nyomás alatt tartanak minket, és a döntések valódi minősége helyett arra kell koncentrálni, hogy más szempontoknak próbáljunk megfelelni.

dr. Scheuer Gyula
kancellár
Eötvös Loránd Tudományegyetem