Rekord kitöltési aránnyal zárult az OHV

2017.02.21.
Rekord kitöltési aránnyal zárult az OHV
A hallgatók a 2016/2017-es tanév őszi félévben is véleményezhették kurzusaikat és oktatóik munkáját a Neptunban elérhető Oktatás Hallgatói Véleményezése kérdőívek kitöltésével. A hallgatók az elérhető kérdőívek 71,76%-át töltötték ki.

A kitöltési arány kicsivel meghaladta az egy évvel ezelőtti 71,72%-ot, rendkívül magasnak mondható tehát a hallgatók e féléves részvétele a felmérésben. Ugyanakkor fontos jelezni, hogy egyetemi szinten a kitöltések 24,94%-a esetében a hallgatók saját bevallásuk szerint egy órán sem, vagy kevesebb, mint az órák felén vettek részt. Ilyen esetekben a kérdőív kitöltése e ponton befejeződik, tehát a kurzusra és az oktatói munkára vonatkozó kérdések nem kerülnek lekérdezésre. Ennek mértéke karonként meglehetősen nagy eltérést mutat, amit az alábbi ábra szemléltet.

Kar

Nem releváns válaszívek arány (%)

ÁJTK

41,30%

BGGyK

14,44%

BTK

21,88%

IK

22,45%

PPK

22,88%

TáTK

32,30%

TÓK

7,99%

TTK

32,23%

ELTE

24,94%

1. táblázat: Azon válaszívek aránya, ahol a hallgatók saját bevallásuk szerint egy órán sem, az órák kevesebb, mint felén vettek részt, vagy nem tudták megbecsülni, hogy az órák hányad részén voltak jelen, karonként, az összes kitöltött válaszívhez képest

Azon válaszívek, melyek esetében a hallgatók válaszoltak a kurzusra és oktatói munkára vonatkozó kérdésekre is, az összes kitölthető kérdőív 53,86%-át jelentik. Ami a kitöltési arányok karok közti sorrendjét illeti, meglehetősen eltérő kép rajzolódik ki abban az esetben, ha csak ez utóbbi, tehát a legalább az órák felén résztvevő kitöltésekkel számolunk, mintha a teljes kitöltési arányt vesszük figyelembe.

Kar

Teljes kitöltési arány

A legalább az órák felén résztvevő hallgatók által kitöltött válaszívek aránya

ÁJTK

75,95%

44,58%

BGGYK

70,03%

59,91%

BTK

72,08%

56,31%

IK

73,99%

57,37%

PPK

68,74%

53,01%

TÁTK

65,38%

44,26%

TÓK

71,43%

65,72%

TTK

73,16%

49,58%

ELTE

71,76%

53,86%

2. táblázat: A teljes és a korrigált kitöltési arány karonként

A teljes válaszadási arányt vizsgálva az ÁJTK hallgatói végeztek az élen 75,95%-os kitöltési mutatóval, azonban esetükben a második legalacsonyabb azon válaszívek aránya, amelynél az oktatói munkára vonatkozó kérdések is lekérdezésre kerültek (44,26%). Szintén számottevő különbség figyelhető meg a két kitöltési mutató között a TáTK (65,38% és 44,26%) és a TTK (73,16% és 49,58%) esetében is. Az órai részvétellel korrigált kitöltést tekintve a TÓK és a BGGyK áll az élen, előbbi 65,27%-os, utóbbi 59,91%-os válaszadási aránnyal.