Rektori sportpályázat

Az ELTE rektora és az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat elnöke ismét pályázatot ír ki a hallgatók sporttevékenységének támogatására. Pályázni lehet egyetemi, kari, kollégiumi szabadidős sporttevékenység (edzések, háziversenyek stb.) biztosítására és felsőoktatási versenyeken való részvételre, vagy azok szervezésére. A pályázat útján elnyert támogatási összeg 2016. január 1. és 2016. augusztus 31. között használható fel.

Pályázhat az Eötvös Loránd Tudományegyetem minden olyan hallgatója, aki a pályázat leadásakor és a támogatás felhasználásakor egyaránt hallgatói jogviszonyban áll az Egyetemmel. Pályázni kizárólag az erre a célra szolgáló adatlapon és űrlapon lehet a Neptunban. A beérkezett pályázatokról az EHÖK Elnökségének javaslatát figyelembe véve az ELTE hallgatói ügyek rektori biztosa és az EHÖK elnöke dönt. A pályázat leadására 2015. november 20. 10:00 - 2015. november 28. 18:00 óra között van lehetőség.

Pályázati kiírás

ELTE EHÖK

2015.11.23.