Rektori sportpályázat

Az ELTE rektora és az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat elnöke ismét pályázatot ír ki a hallgatók sporttevékenységének támogatására. Pályázni lehet egyetemi, kari, kollégiumi szabadidős sporttevékenység (edzések, háziversenyek stb.) biztosítására és felsőoktatási versenyeken való részvételre, vagy azok szervezésére. A pályázat útján elnyert támogatási összeg 2015. szeptember 1. és 2015. december 31. között használható fel.

Pályázni kizárólag az erre a célra szolgáló adatlapon és űrlapon lehet a Neptunban. A beérkezett pályázatokról az az EHÖK Elnökségének javaslatát figyelembe véve az ELTE hallgatói ügyek rektori biztosa és az EHÖK elnöke dönt.

A pályázatok leadása 2015. június 18. 10:00 és július 1. 18:00 között lehetséges. A részletes pályázati kiírás és útmutató megtalálható az ELTE EHÖK oldalán.

2015.06.19.