Rendszeres szociális támogatás 2017/2018-as tanév I. félév

2017.08.24.
Rendszeres szociális támogatás 2017/2018-as tanév I. félév
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Egyetemi Hallgatói Szociális és Ösztöndíjbizottsága 2017/2018-as tanév I. félévére pályázatot ír ki rendszeres szociális támogatás elnyerésére. A hallgatók a saját alapkaruknak megfelelő pályázati időszakban adhatják le pályázatukat, kivételt ez alól az ELTE Savaria Egyetemi Központhoz tartozó hallgatók képeznek, akik karuktól függetlenül, egy pályázati időszakban adhatják le pályázataikat.

Rendszeres szociális támogatásra pályázhatnak azok a teljes idejű, nappali képzésen tanuló, a pályázás félévében aktív státuszú hallgatók, akik

  • a tanulmányaikat alap- vagy mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy doktori képzésben államilag támogatott/állami ösztöndíjas (Nftv. 114/D. § (3) bekezdés) formában folytatják, vagy
  • akik államilag támogatott vagy állami ösztöndíjas képzési formában kezdték meg tanulmányaikat, és az adott szakon, szakképzésben megkezdett féléveiknek száma alapján jogosultak lennének államilag támogatott képzésben való részvételre.

A támogatás a hallgató szociális helyzete alapján, egy félévre biztosított, havonta folyósított juttatás, mely a hallgató által beadott pályázat útján igényelhető. A pályázatok értékelése pontrendszer alapján történik. Rendszeres szociális támogatásra három kategóriában lehet jogosult a hallgató.

A pályázatokat a Neptun – Ügyintézés menü – Kérvények menüpontban lehet leadni.
A hallgatók a saját alapkaruknak megfelelő pályázati időszakban adhatják le pályázatukat, kivételt ez alól az ELTE Savaria Egyetemi Központhoz tartozó hallgatók képeznek, akik karuktól függetlenül, egy pályázati időszakban adhatják le pályázataikat.
Kérjük figyelmesen olvassák át az alábbi pályázati kiírást!

Részletes pályázati feltételek és kiírás