Rendszeres szociális támogatás 2017/2018 II. félév

2018.01.09.
Rendszeres szociális támogatás 2017/2018 II. félév
A rászoruló hallgatók ebben a félévben is igényelhetnek rendszeres szociális támogatást.

A támogatás a hallgató szociális helyzete alapján, egy félévre biztosított, havonta folyósított juttatás, mely a hallgató által beadott pályázat útján igényelhető. A pályázatok értékelése pontrendszer alapján történik – vagyis támogatásban az részesülhet, akinek a beküldött pályázata alapján kapott pontjai meghaladják az adott félév jogosultsági minimum ponthatárát. A szociális helyzet megítélésekor figyelembe veszik a hallgató lakhatási körülményeit, az állandó lakhely távolságát az oktatási intézménytől, a hallgatóval egy háztartásban élők jövedelmét, egészségügyi állapotát, stb. Ha a minimum pontszámot eléri, kiemelt összeget kaphat, aki fogyatékossággal élő vagy egészségi állapota miatt rászorult; halmozottan hátrányos helyzetű; családfenntartó; nagycsaládos; árva; hátrányos helyzetű; gyámsága nagykorúsága miatt szűnt meg; vagy félárva.

A pályázatokat a Neptun – Ügyintézés menü – Kérvények menüpontban lehet leadni 2018 februárjában, a határidő karoktól függően változik. 

Pályázati kiírás