Rendszeres szociális támogatás pályázat

2019.01.15.
Rendszeres szociális támogatás pályázat
Az ELTE Egyetemi Hallgatói Szociális és Ösztöndíjbizottsága meghirdette a 2018/2019-es tanév második félévére szóló pályázatait, köztük a Rendszeres szociális támogatásra vonatkozó kiírást is.

A pályázatokra vonatkozó határidők minden kar esetében a következők:

  • Pályázatok benyújtásának kezdete: 2019. február 6., 08:00
  • Pályázatok benyújtásának vége: 2019. február 12., 23:59
  • Hiánypótlás vége: 2019. február 18., 23:59

A Rendszeres szociális támogatás a hallgató szociális helyzete alapján, egy félévre biztosított, havonta folyósított juttatás, mely a hallgató által beadott pályázat útján igényelhető. A pályázatok értékelése pontrendszer alapján történik – vagyis támogatásban az részesülhet, akinek a beküldött pályázata alapján kapott pontjai meghaladják az adott félév jogosultsági minimum ponthatárát. A szociális helyzet megítélésekor figyelembe veszik a hallgató lakhatási körülményeit, az állandó lakcím távolságát, a hallgatóval egy háztartásban élők jövedelmét, egészségügyi állapotát. Ha a minimum pontszámot eléri, kiemelt összeget kaphat, aki fogyatékossággal élő vagy egészségi állapota miatt rászorult; halmozottan hátrányos helyzetű; családfenntartó; nagycsaládos; árva; hátrányos helyzetű; gyámsága nagykorúsága miatt szűnt meg vagy félárva.

Részletek: Rendszeres szociális támogatás pályázat – 2018/19. II. félév (PDF)